Uusia eläkkeitä ja uudet eläkeiät tulossa

30.08.2016
tapahtumat
eläketurva
Artikkeli

Eläkeuudistus tuo kaksi uutta eläkemuotoa, osittaisen vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen. Muistakin eläkejärjestelmän uudistuksista kerrotaan syksyn Varmasti-seminaareissa.

Eläkeuudistukset perustuvat vuoden 2017 alusta voimaan astuvaan lakiin. Uudistuksen yksi keskeinen tavoite on pidentää työuria, ja sitä kautta edistää työllisyyttä ja kasvattaa talouden yhteenlaskettuja työtuloja sekä hillitä työeläkemaksuun kohdistuvaa nousupainetta. Vanhuuseläkkeen alaikäraja palaa pikku hiljaa entiseen 65 vuoteen.

Uudistusten tärkeä tavoite on myös riittävät eläketasot ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden varmistaminen, koska ikäluokkien pienentyessä eläkeläisiä on yhä enemmän suhteessa työssä käyviin.

– Uudistus on lähellä, ja työpaikoilla on suuri tiedontarve. Henkilöstöhallinnon ihmisten on hyvä tietää tulevista uudistuksista. Annamme heille koulutusta ja työvälineitä, jotta he voivat vastata työntekijöiden kysymyksiin, Varman palvelupäällikkö Elina Juth toteaa.

– Ikärajat, uusi osittainen vanhuuseläke sekä lykkäyskorotus ovatkin meidän eläkeneuvonnan kysytyimpiä aiheita, Juthin virkaveli Petri Lahtinen lisää.

Syksyn Varmasti-tilaisuuksissa palvelupäälliköt Elina Juth, Petri Lahtinen ja Helena Alkula kertovat Eläketurva 2017 -teemalla eläkejärjestelmästä ja sen muutoksista. Ensimmäinen Varmasti-tapahtuma järjestetään Tampereella torstaina 1. syyskuuta. Seuraavat tapahtumat ovat Turussa, Vaasassa, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Helsingissä syys-lokakuun aikana.

Joustavuutta osittaisella vanhuuseläkkeellä

Uusi eläkemuoto on nykyisen osa-aikaeläkkeen korvaava osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sillä voi hakea joustoa työuran loppupäähän nostamalla osan karttuneesta eläkkeestä ennen omaa vanhuuseläkettä. Sen rinnalla voi työskennellä vapaasti haluamansa määrän.

– Arvion eläkkeen määrästä voi tehdä meidän verkkosivuillamme laskurilla tai kirjautumalla pankkitunnuksilla, jolloin voi myös vertailla eläkkeen vaikutusta lopulliseen vanhuuseläkkeeseen. Laskelman voi pyytää myös puhelinpalvelustamme, Alkula ja Lahtinen kertovat.

Työuraeläkkeen saamiseksi vaaditaan sairaus ja työkyvyn aleneminen.

– Ehdot ovat tiukat, joten se ei tule olemaan kovin suuren joukon eläke. Se ei ole vielä lähiaikoina ajankohtainen, koska siinä vaaditaan muun muassa 38 vuotta fyysisesti tai henkisesti raskaassa työssä ja 63 vuoden ikää, Helena Alkula toteaa.

Eläkkeen karttuma yhtenäistyy

Vanhuuseläkkeen ikäraja nousee asteittain kolme kuukautta ikäluokkaa kohti vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä, kunnes eläkkeen 65 vuoden alaikäraja on saavutettu vuonna 1962 syntyneiden kohdalla. Samalla aikajaksolla yläikäraja on noussut 70 vuoteen.

Eläkkeen karttumaprosentti yhtenäistyy niin, että se on ensi vuoden alusta 1,5 prosenttia. 53 vuotta täyttäneille, mutta alle 63-vuotiaille eläkettä karttuu 1,7 prosenttia vuoteen 2025 saakka.

– Yhtenäinen karttumaprosentti on reilumpi nuorempia kohtaan, ja eläkettä laskettaessa vuosiansioista ei enää vähennetä työntekijän eläkemaksua. Jatkossa eläke kertyy siis puhtaasti ansaitusta vuosiansiosta, mikä vähän korottaa nuoremmille kertyvää eläkettä, palvelupäälliköt toteavat.

Niin sanotun superkarttuman tilalle tulee lykkäyskorotus. Se kohdentuu koko työuran aikana ansaittuun eläkkeeseen.

– Lykkäyskorotus voi kohottaa kivastikin eläkkeen määrää, jos jatkaa työsuhteessa yli eläkkeen alaikärajan. Eläkkeen kannalta pitempään työssä jatkaminen kannattaa edelleenkin, Juth toteaa.

Entisistä eläkemuodoista säilyy ammatillinen kuntoutus, jonka merkitys on viime vuosina kovasti kasvanut. Työkyvyttömyyseläkkeiden saamisehtoihin ei myöskään tule muutosta, samoin säilyvät vanhuuseläke ja perhe-eläke.

Teksti: Jouni Suolanen
Kuvat: Junnu Lusa

Voisit olla kiinnostunut myös näistä