Vastuullisuuteen kannattaa sijoittaa

28.10.2016
vastuullisuus
sijoitukset ja talous
Artikkeli

Vastuullisuuden painoarvo kasvaa vauhdilla sijoitusmarkkinoilla. Varma rakentaa erityistä kestävän kehityksen osakesalkkua, mutta vastuullisuus on keskeinen asia yhtiön kaikessa sijoittamisessa ja toiminnassa.

Vastuullisuus kuuluu työeläkeyhtiö Varman strategiaan. Tämä vaikuttaa paitsi Varman sijoituspäätöksiin eli salkun sisältöön myös yhtiön kaikkeen muuhun toimintaan. Vastuullisuus strategian osana on tuotu yhtiön arkeen.
- Yritysvastuu on strategista silloin, kun se on yrityksen liiketoiminnan ytimessä, kiteytti Varman vastuullisuus-, viestintä- ja HR-johtaja Katri Viippola Vastuullisuus sijoitusmarkkinoilla -seminaarissa.
- Vastuullisuus tehdään ihmisten kautta.

Varman liiketoiminnan ydintä ovat vakavaraisuuden turvaaminen ja eläketurvan häiriötön toimeenpano. Yhtiön yritysvastuun piiriin kuuluu useita muitakin painopisteitä, kuten vastuullisuus sijoitustoiminnassa ja ilmastonmuutoksen hillintä.

Seminaari pidettiin Varman pääkonttorissa 27. lokakuuta. Tilaisuuden järjestäjä FIBS on suomalainen yritysvastuun asiantuntijaverkosto, jossa on mukana noin 300 yritystä ja yhteisöä eri aloilta. Varma on Suomen suurin yksityinen sijoittaja.

Uusia tapoja arvioida

Vastuullisella sijoittajalla on nykyisin käytössään paljon tietoa ja analyysejä päätöksentekonsa tukena - usein myös omia linjauksia. Varmalla on esimerkiksi eettiset säännöt sekä vähimmäisvaatimukset yrityksille.
- ESG-analyysi on tullut mukaan sijoitustoimintaan perinteisen analyysin rinnalle, kertoi Varman vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Pirta Wentzel.

ESG-analyysissä otetaan huomioon ympäristön (E), yhteiskunnan (S) ja yhtiön hallintotavan (G) tekijät. Ne ovat tärkeitä paitsi vastuullisuuden kannalta myös yrityksen menestykselle nykyisin, kun sijoittajien ohella kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia vastuullisuuskysymyksistä.

Suorissa sijoituksissa vastuullisuutta korostavat sijoittajat, kuten Varma, seuraavat tarkkaan kohdeyritysten toimintaa ja tarvittaessa ottavat yritysvastuun normien rikkomukset esille yrityksen johdon kanssa. Varmalla on viime vuosina ollut tällaisia tapauksia hyvin vähän. Jos korjaustoimia ei tehdä, Varma sulkee tällaisen yhtiön pois sijoituskohteidensa valikoimasta.

Hiilijalanjälki ei yksin riitä

Ympäristöasiat, erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen, ovat kansainvälisesti nyt vahvasti esillä vastuullisessa sijoittamisessa. Varman tavoitteena on pienentää sijoitustensa hiilijalanjälkeä tuntuvasti vuoteen 2020 mennessä: noteeratuissa osakesijoituksissa 25 prosenttia sekä noteeratuissa yrityslainasijoituksissa ja kiinteistösijoituksissa 15 prosenttia.

Varma mittasi sijoitustensa yhteenlasketun hiilijalanjäljen viime keväänä: se jäi selvästi alle vertailuindeksin. Hiilijalanjälkeä pienennetään koko ajan, mutta se ei ole ainoa asia ilmastonmuutoksen jarruttamisessa.
- Pohjoismaissa hiilijalanjäljestä suurin osa tulee muutamasta sektorista. Varman salkussa hiilijalanjälki keskittyy 10–15 yhtiöön eli pieneen osaan salkusta. Siksi on myös kahden asteen tavoite, Wentzel korosti.

Kahden asteen tavoitetta voidaan hahmottaa usealla eri tavalla. Yksi tapa on käyttää Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ennustetta siitä, miten 50 prosentin todennäköisyydellä ilmaston lämpeneminen pystytään rajoittamaan kahteen asteeseen.
- Kahden asteen tavoite tarkoittaa pidemmällä aikavälillä sijoitusten painottamista etenkin suuripäästöisillä aloilla kohteisiin, jotka ovat vähähiilisiä tai joilla on vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävä ilmastostrategia, Wentzel sanoi.

Tarvitaan parempaa mittausta

Nykyisin sijoittaja löytää erityisesti yritysten ympäristötavoitteista paljon tietoa. Muilla vastuullisuuden osa-alueilla tietoa ei ole tarjolla yhtä runsaasti ja ennen kaikkea se on kirjavampaa ja mittauksissa saatetaan saada hyvin erilaisia tuloksia.
- Sijoittajalle olisi tärkeää, että tieto olisi yhteismitallisempaa, totesi salkunhoitaja Hanna Kaskela, joka vastaa Varman kestävän kehityksen osakesalkusta.

Monen muun sijoittajan tavoin Kaskela kaipaa yrityksiltä selkeästi määriteltyjä mittareita, joista ilmenee myös niiden yhteys yrityksen tulokseen ja strategiaan. Tiedon pitää olla myös varmennettua.
Varman kestävän kehityksen osakesalkku on rakennusvaiheessa. Sijoituskohteina ovat yritykset, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen torjunnasta, joilla itsellään on merkittävät ilmastopoliittiset tavoitteet tai joille ei tule merkittäviä kustannuksia sopeutumisesta ilmastopoliittisiin toimiin ja esimerkiksi kuluttajien käyttäytymismuutoksiin.

Kestävän kehityksen salkun tuottoa mitataan muiden sijoitussalkkujen tavoin suhteessa vertailuindeksiin.

Uusia megatrendejä tulee

Ilmastonmuutoksen hillintä on kansainvälisesti erittäin keskeinen teema, ja se vaikuttaa vahvasti myös sijoitusmarkkinoilla. Esimerkiksi vähähiilisiin yhtiöihin sijoittaminen ei ole vain ”ympäristöteko”, vaan myös taloudellisesti perusteltua toimintaa pitkäjänteisessä sijoittamisessa.
- Uusia megatrendejä tulee. Tulevaisuudessa sijoitusmarkkinoilla voivat ympäristöön liittyen korostua panostukset puhtaaseen veteen ja ilmaan, sitten ehkä jätteiden käsittelyyn.
Kestävän kehityksen salkku on vain osa Varman sijoitustoimintaa.
- Kestävän kehityksen salkussa on vahva ilmastopoliittinen fokus, Kaskela toteaa.
Varmassa vastuullisuus kuuluu olennaisesti sijoituspäätösten tekoon kautta linjan.

Lue lisää Varman yritysvastuusta

Teksti: Martti Ristimäki
Kuvat: Susanna Kekkonen

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();