Työhyvinvointia henkilöstöetuuksista

20.06.2016
työelämä
työkykyjohtaminen
Artikkeli

Edenred Finland kehittää palveluja työntekijöiden hyvinvoinnin ja organisaatioiden toiminnan tehostamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi työsuhde-etuutena tutut lounassetelit.

Edenred Finland Oy:n historia ulottuu vuoteen 2005. Tuolloin ranskalainen, maailman johtava työsuhde-etuuksien tarjoaja Edenred osti liikelahjatoimintaa harjoittaneen Delicard Oy:n Suomen ja Ruotsin toiminnot.

Vuonna 2011 Edenred Finlandin tuotevalikoimaan tulivat myös liikunta- ja kulttuuriedun tarjoamiseen tarkoitetut ”Virikesetelit”, joiden avulla työnantajat voivat tukea henkilöstönsä vapaa-ajan viettoa vastapainoksi työnteolle.

Edenredin suomalaisyksikkö pysytteli pienenä tekijänä Suomen markkinoilla aina vuoteen 2014 asti, jolloin se osti pohjoismaisen Nets Oy:n prepaid-liiketoiminnot – eli lounassetelit ja kortit. Yrityskaupan jälkeen Edenred Finlandista tuli kertaheitolla alansa markkinajohtaja Suomessa. Yrityksen henkilöstömäärä kaksinkertaistui nykyiseen noin 50 työntekijään.

– Lähdimme toimintamme alusta alkaen kehittämään meidän henkilöstöetuustarjontaamme tosissaan. Tähän kuuluvat lounassetelit sekä liikunta- ja kulttuurietuudet eli palvelut, joiden kysyntä kasvaa kaikkein voimakkaimmin organisaatiossamme. Delicard-lahjakortti kuuluu edelleen palveluvalikoimaamme, mutta sen osuus yrityksen liikevaihdosta on nykyisin merkittävästi pienempi kuin henkilöstöetuuspalvelumme, kertoo Edenred Finlandin toimitusjohtaja Markus Mustelin.

Mustelin korostaa, että varsinkin työnantajan tarjoama lounasetu keskipäivän hengähdystaukoineen on tärkeimpiä työkykyä ylläpitäviä, työpäivänaikaisia rutiineja. Tämä selviää myös yrityksen Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, jonka mukaan 85 prosenttia suomalaisista työnantajista, työntekijöistä ja ravintoloista pitää olemassa olevaa lounasetujärjestelmää kustannustehokkaana ja hyvänä asiana.

Omakin väki virkeänä

Millaisin toimenpitein – paitsi tarjoamiensa henkilöstöetuuksien kautta – Edenred Finland huolehtii oman henkilöstönsä hyvinvoinnista ja työssä viihtyvyydestä?

Mustelinin mukaan avoin viestintä henkilöstön kesken on työilmapiirin säilymisen kannalta avainasemassa. Avoimuutta ja kommunikointia yhtiö painotti myös vuoden 2014 yrityskauppaa seuraavan ”integraatiovaiheen” aikana.

Työorganisaation yhteishengen luomiseksi yhtiössä on puolestaan otettu käyttöön erilaisia työryhmiä, joissa jokainen työntekijä saa olla mukana vaikuttamassa työyhteisön rakentamiseen.

– Meillä on esimerkiksi hupitoimikunta, jonka käsialaa ovat muun muassa organisaatiomme talvi- ja kesäkauden juhlat sekä erilaiset ad hoc -tapahtumat, kuten toimistomme pitsaillat, joihin kuka tahansa halukas voi osallistua. Yleensä ottaen satsaamme siihen, että henkilöstömme pääsee tutustumaan työtovereihinsa muutenkin kuin työroolinsa kautta.

Taukoja joilla on merkitystä

Mustelin muistuttaa, että panostukset henkilöstön työhyvinvointiin ovat investointeja työntekijän työkykyyn ja tätä kautta myös yrityksen tuloksentekokykyyn ja kilpailukykyyn.

Työhyvinvoinnin tärkeyttä korostaa myös sosiaali- ja terveysministeriö. STM:n arvion mukaan menetetyn työpanoksen aiheuttamat vuotuiset kustannukset työpaikoille ja yhteiskunnalle ovat yhteensä 24 miljardia euroa. Kustannuksia kertyy muun muassa sairauspoissaoloista, työskentelystä sairaana, työkyvyttömyyseläkkeistä, työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Työterveyslaitos puolestaan on arvioinut, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa työnantajalle jopa kuusi euroa takaisin.

– Tänä päivänä on yhtä tärkeää kuin 40 vuotta sitten se, että pidetään työpäivän aikana järkeviä taukoja, jotka auttavat pitämään arjessa yllä tasapainoa liikunnan, syömisen ja työnteon välillä. Hetki, jonka laittaa lounastaukoon, maksaa itsensä takaisin lisäämällä tuottavuutta ja työtehoa.

Kasvua digistä

Mustelin uskoo työsuhde-etuuksien kysynnän lisääntyvän edelleen. Monet organisaatiot, myös yhä pienemmät, haluavat panostaa henkilöstöetuuksien tarjontaan kilpaillessaan osaavista ammattilaisista työmarkkinoilla. Edenred Finlandin kasvunäkymät ovat Mustelinin mukaan lupaavat.

Myös digitaalisten ratkaisujen lisääntyminen kasvattaa yhtiön tulosta tulevina vuosina. Esimerkiksi Ticket Lounaskortti on Edenred Finlandin paperisen Lounassetelin nopeassa kasvussa oleva digitaalinen vaihtoehto.

– Kyseessä on luottokortin tapainen prepaid-maksukortti, jonka taustalla olevalle tilille työnantaja siirtää rahaa. Kesän jälkeen maksaminen onnistuu suoraan myös matkapuhelimella, Mustelin kertoo.

Teksti: Nina Garlo-Melkas
Kuva: Susa Junnola

Voisit olla kiinnostunut myös näistä