Varma julkaissut YK:n vastuullisen sijoittamisen raportin

6.5.2014

Varma on julkaissut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisen raportin vuodelta 2013.

YK:n tukema vastuullisen sijoittamisen periaatteet -aloite on sijoittajien kansainvälinen yhteistyöaloite, jonka tavoitteena on tuoda ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointitapaan liittyvät tekijät osaksi sijoittajien sijoitusprosesseja ja omistajakäytäntöjä.

Ensimmäisessä PRI-raportissaan Varma kuvaa mm. sitä, miten vastuullisuus on organisoitu Varman sijoitustoiminnossa, miten vastuullisen sijoittamisen näkökulmat huomioidaan sijoitusprosesseissa ja eri omaisuusluokissa, miten vastuullisuuskysymykset huomioidaan omistajakäytännöissä sekä miten Varma kannustaa sijoituskohteitaan raportoimaan aiheesta.

– Julkinen raportti tuo Varman sijoitustoimintaan uudenlaista läpinäkyvyyttä ja korostaa vastuullisuuden merkitystä sijoitustoiminnassa. Lisäksi raportti tuo Varmalle hyvän sisäisen työkalun, jolla seurata omaa edistymistämme vuositasolla, sanoo Varman vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Pirta Wentzel.

Avoin ja kattava raportti

Varman raportti on Wentzelin mukaan varsin perinpohjainen.

– Halusimme esittää tiedot kattavasti ja avoimesti, ottaen mukaan kaikki omaisuusluokat. Kaikki vas-tauksemme ovat myös julkisia.

Aiemmin talvella Varma on julkaissut verkkosivuillaan vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja omaisuusluokkakohtaiset käytännöt. Ne kattavat Varman koko sijoitusomaisuuden.

Haasteina olennaisten kriteerien määrittäminen ja tiedon saatavuus

Varman tavoitteena on tunnistaa sijoituskohteille olennaiset vastuullisuustekijät ja keskittyä niihin.

– Tekijöiden määrittäminen on usein haastavaa, etenkin kun asiaa katsotaan sijoittajan näkökulmasta. Yhdenmukaisen tiedon saatavuus on lisäksi yleensä merkittävä haaste.

Wentzel korostaa, että pitkäjänteiselle eläkesijoittajalle vastuullisuuskysymykset ovat olennaisia.

– Mitä pidempi sijoitushorisontti, sitä tärkeämpää on tarkastella, miten sijoituskohteissa pidetään huolta esimerkiksi henkilöstöstä ja ympäristöstä. Niillä voi olla sijoitustuottoon yhtä suuri vaikutus kuin tuloslas-kelmalla. Lisäarvo tulee siitä, että sijoittaja tuntee yhtiöt ja tietyissä tapauksissa pystyy vaikuttamaan niiden toimintaan.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta.

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi