Varma myy 22 kiinteistöä ja sijoittaa uuteen logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiöön

30.4.2014

Varma on allekirjoittanut aiesopimuksen, jossa se on sopinut myyvänsä 22 logistiikka- ja teollisuuskiinteistöä uudelle logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiö Certeum Oy:lle. Myytävien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 370 000 m2 ja ne sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla, Kouvolassa, Tampereella ja Vaasassa.

Kauppa on osa kokonaisjärjestelyä, jossa Varma on yhdessä Sponda Oyj:n, Sponda Fund I (SF I), Sponda Fund II (SF II) sekä Sponda Fund III (SF III) kanssa sopinut uuden logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoituksiin erikoistuneen yhtiön perustamisesta ja siitä, että kyseinen yhtiö hankkii Varman 22 logistiikka- ja teolli-suuskiinteistön lisäksi Sponda Oyj:ltä 12 logistiikkakiinteistöä, sekä SF I:n, SF II:n ja SF III:n tai kaikki näiden omistamat kiinteistöyhtiöt. Hankittavien kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 920 miljoonaa euroa. Varma on sijoittajana myös SF II:ssa ja SF III:ssa. Varmasta tulee osana kokonaisjärjestelyä uuden yhtiön vähemmistöosakkeenomistaja. Yhtiö arvioi saattavansa kaupan päätökseen syyskuun 2014 loppuun mennessä tavanomaisten yrityskaupan ehtojen täytyttyä.

– Varman tavoitteena on aktiivisin toimin muokata kiinteistösijoituksiaan vastaamaan strategisia tavoitteitamme. Uudesta kiinteistösijoitusyhtiö Certeumista muodostuu merkittävä toimija Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoille ja olemme mielellämme merkittävänä omistajana uudessa yhtiössä, toteaa Varman kiinteistösijoituksista vastaava sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi.

Certeumin keskeisiä osakkeenomistajia tulevat kaupan loppuunsaattamisen jälkeen olemaan Varman lisäksi Sponda Oyj ja Valtion Eläkerahasto. Lisäksi osakkeenomistajaksi tulevat kiinteistörahastojen SF I:n, SF II:n ja SF III:n osuudenomistajat tai kiinteistörahastot kaupan lopullisesta rakenteesta riippuen. Varman omistusosuus uudessa yhtiössä tulee olemaan kaupan loppuunsaattamisen jälkeen arviolta noin 38 %.

– Varmalla on hyviä kokemuksia strategisista kiinteistösijoituksista listattuihin ja listaamattomiin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Uskomme, että suorien kiinteistösijoitusten rinnalla epäsuorat kiinteistösijoitukset sopivat meille hyvin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, sanoo Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä.

Lisätietoja:
Ilkka Tomperi, sijoitusjohtaja (kiinteistöt), puh. 050 379 1903

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi