Vuoden 2017 eläkeuudistuksen sisältöehdotus julkaistu

26.9.2014

EK, SAK, STTK ja KT ovat saaneet vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevat neuvottelut päätökseen ja julkaisseet yhdessä sopimansa ratkaisun sisällön tänään. Eläkeuudistuksen keskeinen tavoite on pidentää työuria.

Neuvotteluissa on sovittu muun muassa, että vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan vuoden 2017 jälkeen siten, että vuonna 1955 syntyneistä alkaen ikäraja nousee 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta. Ensimmäisenä täysi 65 vuoden ikäraja koskee siis vuonna 1962 syntyneitä.

− Ratkaisu sisältää elementtejä, joilla eläkejärjestelmää sopeutetaan entistä paremmin elinajan kasvuun eli siihen, että ihmiset elävät pidempään. Pitenevän elinajan tulisi näkyä sekä työurien että eläkkeellä oloaikojen pidentymisenä. Uudistus parantaa samalla eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä, kertoo Varman aktuaarijohtaja Pasi Mustonen.

Nyt alkaa vaihe, jossa uudistuksen yksityiskohtia valmistellaan ja lakiesitystä kirjoitetaan hallituksen esitykseksi. Myös Varmassa alkaa valmistelutyö vuoden 2017 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen toimeen panemiseksi.

Varman asiakkuuksista vastaava johtaja Ville-Veikko Laukkanen näkee, että nouseva eläkeikä lisää työpaikoilla tarvetta hyvälle työkykyjohtamiselle.

− Varman vahvuutena onkin pitkä kokemus onnistuneesta työkykyjohtamisesta ja työeläkekuntoutuksesta. Meillä on hyvät edellytykset tukea suomalaisten työurien pidentämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa, Laukkanen sanoo.

Uudistus ei koske maksussa olevia eläkkeitä eikä jo karttuneita eläkkeitä.

Lue lisää eläkeuudistuksesta
http://www.elakeuudistus.fi

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi