Ensi vuoden eläke tiedoksi eläkkeensaajille joulukuun puolivälistä alkaen

12.12.2014

Varman eläkkeensaajat saavat joulun tienoilla henkilökohtaisen kirjeen, jossa kerrotaan indeksitarkistetun eläkkeen ja veron ennakonpidätyksen määrä 1.1.2015 alkaen sekä eläkkeiden maksupäivät vuonna 2015. Kirjeessä mainitaan myös vuoden 2014 aikana maksettujen eläkkeiden yhteismäärä ja pidätetyn veron määrä.

Työeläkeindeksin tarkistus korottaa maksussa olevia työeläkkeitä noin 0,39 % vuoden 2015 alussa, koska eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen alennetusta indeksikorotuksesta työeläkkeisiin. Korotus vastaa työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaa palkankorotusten tasoa. Alennettuja indeksikorotuksia käytetään myös vuoden 2016 työeläkeindeksin laskennan pohjana, joten alennetun indeksikorotuksen vaikutus jää pysyväksi.

Vuoden 2015 veroperusteiden mukaan lasketut eläkkeiden veroprosentit otetaan käyttöön 1.2.2015. Tammikuussa eläkkeistä pidätetään veroa joulukuussa 2014 voimassa olevan veroprosentin mukaan. Verottaja ilmoittaa helmikuussa käyttöön otettavan vuoden 2015 veroprosentin eläkkeensaajille, joten Varma ei lähetä heille erillistä kirjettä helmikuun ennakonpidätyksen määrästä.

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi