Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistumassa

27.11.2014

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset ovat uudistumassa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle tänään 27.11.

Esityksen mukaan vakavaraisuuslaskennassa otettaisiin jatkossa nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Kun eläkelaitos laskee vakavaraisuusrajaansa, sen olisi tunnistettava erikseen kuhunkin sijoitukseen liittyvät riskit. Vastuuvelan kattamista koskevista säännöksistä luovuttaisiin tarpeettomina.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lue lisää STM:n tiedotteesta

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi