Työeläkeyhtiöt jättivät STM:lle vuoden 2015 työeläkemaksua koskevan hakemuksen

22.10.2014

Työeläkeyhtiöt ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2015 työeläke-maksua koskevan laskuperustehakemuksen. STM vahvistanee sen marraskuun puolen välin jälkeen.

TyEL-maksu nousee 2015

Keskimääräinen TyEL-maksu nousee työmarkkinajärjestöjen aiemmin sopiman linjan mukaisesti 24,0 %:iin (2014: 23,6 %). Työntekijän eläkemaksu on ensi vuonna 5,70 % alle 53-vuotiailla (2014: 5,55 %) ja 7,20 % 53-vuotta täyttäneillä (2014: 7,05 %).

Tilapäisten työnantajien maksu on 24,7 % palkasta (24,2 % vuonna 2014).

Sopimustyönantajien tariffimaksun piirissä olevien alentamaton maksu (TyEL perusmaksu) on 24,7 % palkasta (24,2 % vuonna 2014). Tästä maksusta vähennetään asiakashyvitykset ja muut mahdolliset alennukset. Työeläkeyhtiöstä riippuvan asiakashyvityksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,5 % palkasta vuonna 2015.

Vuonna 2015 YEL-maksu on alle 53-vuotiaille 23,70 % (2014: 23,30 %) ja 53-vuotta täyttäneille 25,20 % (24,80 %).

TyEL-maksuKuva: TyEL-maksu vuonna 2015 ja 2014

Katso myös Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän tiedote.

Vakuutusmaksujen koron määräytyminen muuttuu 1.1.2016 alkaen

Vakuutusmaksujen laskennassa käytettävä korko muuttuu 1.1.2016 alkaen. JaAtkossa korko määräytyy Garantian noteeraaman TyEL:n 12 kuukauden viitekoron perusteella, mutta se on kuitenkin aina vähintään 2 %. Uutta korkoa sovelletaan 1.1.2016 alkaen jo vuoden 2016 keväällä laskettaviin vuoteen 2015 kohdistuviin tarkistusmaksuihin ja koron määrä tarkistetaan edelleen puolivuosittain.

TyEL-viitekorko on tällä hetkellä nointasolla 0,36 % ja sen laskennan perusteena käytetään euribor-korkoja sekä euroalueen valtioiden viitelainojen korkoja.
Vuoden 2015 vakuutusmaksujen laskennassa käytettävä korko vahvistetaan myöhemmin marraskuun 2014 aikana.

Lisätietoja antavat Ritva Tarkiainen ja Jaana Kontio. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi.

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi