Varma uudistaa järjestelmiä ja siirtyy Tiedon yksityiseen pilveen

17.12.2014

– Tavoitteenamme on ottaa käyttöön ketterästi ylläpidettävä ja kustannustehokas palvelinympäristö Tiedon pilvikapasiteettipalveluja käyttämällä. Lisäksi modernisoimme tietojärjestelmiä siten, että vanhoja, toimivia järjestelmiä ei tarvitse uusia. Liiketoimintamme iloitsee kun käyttäjiä ei tarvitse kouluttaa ja tutut järjestelmät säilyvät, mutta näyttävät paremmilta, sanoo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tietohallintojohtaja Tiina Kurki.

Tieto on Varman pitkäaikainen käyttöpalveluiden yhteistyökumppani. Yhteistyötä syvennettiin uudella käyttöpalveluiden sopimuksella, joka sisältää myös kapasiteetti- ja pilvipalveluiden käytön. Samalla Varmassa käynnistyy palvelinympäristöjen muutosohjelma.

– Meillä oli aiemmin käytössä dedikoidut palvelinympäristöt, joista nyt siirrymme pilvipalvelumaailmaan Tiedon yksityisen pilvipalvelun myötä, Kurki kertoo.

Pilvipalvelun toimitusmalli on helppo ottaa käyttöön ja palvelun toimittamiseen tarvittavan kapasiteetin lisääminen tai vähentäminen käytön mukaan on sujuvaa. Toimintamalli on kustannustehokkaampaa kuin Varman ja Tiedon aiempi sopimus.

– Odotamme, että pilveen siirtyminen nopeuttaa myös projektien läpimenoa. Esimerkiksi ympäristöjen rakentaminen on helpompaa, kun ei tarvitse tilata palvelinta alusta asti, Kurki kuvailee.

Tietojärjestelmien uudistaminen takaa osaajat myös tulevaisuudessa

Varman perusjärjestelmät ovat palvelleet liiketoimintaa hyvin. Siksi tietojärjestelmien osalta muutoksen pääpaino on teknologian uudistamisella eikä niinkään toiminnallisuuksien parantamisella. Kurjen mukaan tämä säästää myös kustannuksia, sillä kun toiminnallisuudet säilyvät samana, ei modernisoituja järjestelmiä tarvitse testata niin kokonaisvaltaisesti.

Teknologian uudistaminen on tarpeen myös osaajien takia. Vanhojen teknologioiden asiantuntijoita ei nimittäin enää löydy, kun konkarit ovat eläköityneet ja kouluissa opetetaan uutta.

– Uudistamisella haluamme minimoida riskit siitä, että kukaan ei jatkossa osaisi kehittää teknologioitamme. Hyödynnämme laajempaa osaamisjoukkoa sekä Suomesta että Tiedon globaalin toimitusmallin myötä myös ulkomailta. Tämä lisää edelleen palveluidemme toimintavarmuutta, Kurki kertoo.

Järjestelmien kehittäminen ketteräksi

Varman ja Tiedon yhteistyöhön on haettu ketteryyttä. Järjestelmien kehittämisen toiminta- ja toimitusmalleja on uudistettu, jotta ne olisivat tehokkaampia. Käytännössä tämä on tehty versioimalla ja pilkkomalla isoja kokonaisuuksia pienempiin osiin. Näin vältytään suurilta projekteilta.

– Yhteistyö Tiedon eläkealueen osaamiskeskuksen ja muiden asiantuntijoiden kanssa on sujunut hyvin ja helposti. He ovat osaavia ja mukavia ihmisiä, Kurki kiittää.

Varma

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla yli 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2013 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 4,8 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2014 lopussa 39,9 miljardia euroa.

Haaste

Varma halusi siirtyä käyttöpalvelujen osalta ketterämpään toimintatapaan pilvikapasiteettipalveluja hyödyntämällä. Lisäksi järjestelmiä haluttiin modernisoida ilman, että kaikkia järjestelmiä tarvitsee uusia. Uudistuksilla haettiin kustannussäästöjä, palvelujen toimintavarmuutta ja riittävästi osaavia, uuden teknologian asiantuntijoita.

Ratkaisu

Varma ja Tieto uusivat käyttöpalveluiden sopimuksen, johon sisällytettiin myös kapasiteetti- ja pilvipalvelut. Varma siirtyy palvelinympäristöjen muutosohjelman myötä modernimpaan toimitusmalliin eli dedikoiduista palvelinympäristöistä yksityiseen pilvipalvelumaailmaan. Tämän rinnalla on käynnistetty myös perusjärjestelmien modernisointi.

Hyöty

Pilvipalveluihin siirtyminen tuo kustannustehokkuutta Varman toimintaan. Lisäksi Varma säästää tietojärjestelmien testaus- ja koulutuskustannuksissa, kun järjestelmien toiminnallisuudet säilyvät teknologian uudistuksen myötä samoina. Järjestelmien kehittämisen toiminta- ja toimitusmallit ovat ketteriä, kun versioita ja isoja kokonaisuuksia on pilkottu pienempiin osiin.

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi