Varma on julkaissut YK:n vastuullisen sijoittamisen raportin vuodelta 2014

01.06.2015
sijoitukset ja talous
vastuullisuus
Uutinen

Varma on julkaissut päivitetyn, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisen (UN PRI) raportin vuodelta 2014.

Raportissa kuvataan mm. sitä, miten vastuullisuus on organisoitu Varman sijoitustoiminnossa ja miten vastuullisen sijoittamisen näkökulmat huomioidaan sijoitusprosesseissa ja eri omaisuusluokissa.

YK:n tukema vastuullisen sijoittamisen periaatteet -aloite on sijoittajien kansainvälinen yhteistyöaloite, jonka tavoitteena on tuoda ympäristöön, yhteiskun-taan ja hallinnointitapaan liittyvät tekijät osaksi sijoittajien sijoitusprosessia ja omistajakäytäntöjä.

Lue lisää Varman vastuullisen sijoittamisen käytännöistä ja periaatteista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä