Eläkeuudistus eteni eduskuntaan

4.9.2015

Hallitus antoi eläkeuudistusta koskevan lakiesityksen eduskunnalle torstaina 3.9. Eläkeuudistusta on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Eläkeuudistuksella on tarkoitus pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Ihmisten elinajan pidentyessä osa lisävuosista tulisi käyttää työntekoon. Uudistuksella halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävä eläketaso ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Eläkeuudistus tuo muutoksia eläkeikään ja eläkkeen karttumiseen. Se tuo mukanaan myös uusia eläkemuotoja: työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen.

Eläkeuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Jo eläkkeellä olevia muutokset eivät koske.

Lue lisää STM:n tiedotteesta. Lisätietoa eläkeuudistuksesta saat verkkopalvelumme Eläkeuudistus-sivulta ja Eläketurvakeskuksen ylläpitämältä Eläkeuudistus.fi-sivustolta.

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi