Vanhuuseläkepäätösten käsittely nopeutunut Varmassa

08.09.2015
eläketurva
Uutinen

Varmassa on panostettu kuluvana vuonna voimakkaasti eläkehakemusten prosessien ja käsittelyjärjestelmän kehittämiseen. Mittavan kehitystyön vuoksi Varman eläkehakemusten käsittelyajat pitenivät alkuvuodesta, mihin puututtiinkin nopeasti.

– Voimakkaan kehityspanoksen seurauksena olimme alkuvuonna jäljessä alan keskimääräisestä käsittelyajasta. Tiivis työnteko uuden järjestelmän parissa ja henkilökunnan ponnistelut auttoivat kuitenkin meitä pääsemään elokuussa tilanteeseen, jossa Varma käsitteli vanhuuseläkehakemukset jo selvästi alan keskiarvoa nopeammin, kertoo Varman eläkejohtaja Jyrki Rasi.

– Vanhuuseläkkeiden käsittelyprosessi on nyt saatu erittäin hyvälle mallille. Syyskuuta on kulunut vasta viikko, mutta näyttää vahvasti siltä, että tulemme olemaan tässä kuussa vielä nopeampia kuin elokuussa. Syyskuussa saapuneista vanhuuseläkehakemuksista kymmenessä prosentissa eläkepäätös on annettu vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Tulos on erittäin lupaava, Rasi jatkaa.

Vanhuuseläke on suurin eläkelaji: Varma antoi viime vuonna noin 11 500 vanhuuseläkepäätöstä. Tänä vuonna määrä tulee olemaan suurempi, sillä yhtiöön tulevien vanhuuseläkehakemusten määrä on kasvussa. Elokuun loppuun mennessä Varma oli tehnyt 9 159 vanhuuseläkepäätöstä.

Verkkopalvelun käyttö nopeuttaa hakemuksen käsittelyaikaa

Vanhuuseläkehakemusten käsittelyajan nopeutumiseen on vaikuttanut merkittävästi se, että eläkkeenhakijat tekevät hakemuksensa yhä useammin verkossa. Tammi–heinäkuussa vanhuuseläkehakemuksista 43,5 prosenttia tuli Varmaan verkon kautta.

– Verkkopalvelu nopeuttaa hakemusten käsittelyaikaa, koska tiedot tulevat meille sieltä helpommin käsiteltävässä muodossa ja postitukseen kuluva aika jää kokonaan pois. Olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta eläkehakemuspalvelumme käytettävyydestä, ja pääsääntöisesti asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä, Rasi kertoo.

Eläkehakemusten käsittelyyn liittyvien prosessien kehittäminen on myös loppuvuonna keskeisellä sijalla Varman henkilöasiakkaiden palvelussa.
– Kehitys jatkuu, emme ole vielä maalissa. Meillä on vahva tahto ja selkeä fokus sujuvoittaa ja jatkuvasti parantaa asiakkaidemme palvelua, toteaa Rasi.

Lisätietoja:
Jyrki Rasi, eläkejohtaja, puh. 010 244 4728

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen vakavaraisin työeläkeyhtiö ja suurin yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 860 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2014 Varman maksutulo oli 4,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa 41,9 miljardia euroa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä