Työkyvyttömyydestä aiheutuu vuosittain miljardikustannukset

18.11.2015
työkykyjohtaminen
Uutinen

Tekemättömästä työstä aiheutuu Suomessa vuositasolla jopa viiden miljardin euron kustannukset. Tieto käy ilmi Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015 -tutkimuksesta. Kustannuksia voidaan alentaa hyvällä työkykyjohtamisella.

Viidennen kerran toteutettu Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015 selvitti kokonaiskustannusta, joka suomalaisyrityksille syntyy suorista sairauspoissaolokustannuksista, työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista työkyvyttömyysmaksuista, tapaturmavakuutusmaksuista ja työterveyden omavastuun mukaisista kustannuksista.

Tutkimus osoitti, että työkykyä johtamalla edelläkävijäyritykset ovat onnistuneet vähentämään tekemättömän työn kustannuksia jopa 38 prosenttia. Palkkasummaan suhteutettuna se vastaa yli viiden prosenttiyksikön kustannusalenemaa. Tästä huolimatta tutkimusraportissa tekemättömän työn keskimääräiset kustannukset ovat nousseet hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

– Selvityksessä todettu kustannusten lasku johtuu pääosin työkyvyttömyyseläkekustannusten alenemisesta. Yritysten työkykyjohtamisessa, työterveyshuoltoyhteistyössä ja yhteistyössä eläkevakuuttajien kanssa on panostettu pitkään sairauslomalla olleiden työntekijöiden työhönpaluun tukemiseen työjärjestelyin ja työkokeiluilla. Tämä on selvästi ollut tuloksellista, toteaa Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs.

– Sote-ratkaisussa on huolehdittava, että työterveyshuollolla säilyy edelleen mahdollisuus olla konkreettisesti mukana tukemassa pitkältä sairauslomalta palaavia, Kivekäs jatkaa.

Tunnustus jatkuvasta kehitystyöstä

Työkyvyn hyvällä johtamisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia henkilöstön hyvinvoinnissa ja säästää tekemättömän työn kustannuksissa.

Tekemättömän työn vuosikatsauksessa 2015 parhaiten menestyneille yrityksille jaettiin tunnustuspalkinnot järjestelmällisestä työstä työterveyden ja työhyvinvoinnin eteen. Palkinnon saivat Meyer Turku, Atria, Empower ja Osuuskauppa Suur-Savo.

Tekemättömän työn vuosikatsauksen 2015 toteuttivat yhteistyössä Terveystalo, Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, tilintarkastusyhtiö PwC, If sekä työeläkevakuutusyhtiöt Varma, Elo, Etera, Ilmarinen ja Veritas.

Lue myös:
Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015 -tutkimusraportti
Työkyvyn tukeminen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä