Työeläkeyhtiöt jättivät STM:lle vuoden 2017 työeläkemaksua koskevan hakemuksen

24.10.2016
vakuuttaminen
Uutinen

Työeläkeyhtiöt ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2017 työeläkemaksua koskevan laskuperustehakemuksen. STM vahvistanee sen marraskuun aikana.

Keskimääräinen perittävä TyEL-maksu nousee

Vuoden 2017 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset vuosien 2016–2019 työeläkemaksuista. Vuonna 2017 perittävä maksu on keskimäärin 24,4 % palkasta. Maksu on 0,4 %-yksikköä suurempi kuin vuonna 2016. Maksun nousu johtuu vuodelle 2016 sovitun tilapäisen alennuksen poistumisesta. Maksun nousu jaetaan työntekijöiden ja työnantajien kesken.

Työntekijän eläkemaksu vuonna 2017 on 6,15 % alle 53- ja yli 62-vuotiailla sekä 7,65 % 53-62 -vuotiailla. Työntekijöiden maksu sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisen 0,2 %-yksikön siirron työnantajan maksusta työntekijän maksuun.

Tilapäisten työnantajien maksu on 25,10 % palkasta (25,10 %).

Sopimustyönantajien tariffimaksun piirissä olevien alentamaton maksu (TyEL perusmaksu) on 25,1 % palkasta (25,1 %). Tästä maksusta vähennetään asiakashyvitykset ja muut mahdolliset alennukset sekä huomioidaan mahdollinen maksuluokan vaikutus. Työeläkeyhtiöstä riippuvan asiakashyvityksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,5 % palkasta vuonna 2017.

Vuonna 2017 YEL-maksu on alle 53- ja yli 62-vuotiaille 24,10 % (23,60 %) ja 53-62 -vuotiaille 25,60 % (25,10 %).

Voisit olla kiinnostunut myös näistä