Vakavaraisuussäännökset uudistuvat vuodenvaihteessa

28.12.2016
eläketurva
yhtiötietoa
Uutinen

Eläkeyhtiöiden vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset uudistuvat 1.1.2017.

Vakavaraisuudella ja vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan yleisellä tasolla sitä osuutta työeläkeyhtiön varoista, joka ylittää eläkevastuiden määrän. Vakavaraisuuspääomalla kannetaan sekä sijoitus- että vakuutusriskejä. Vakavaraisuusvaatimuksia koskeva lainsäädäntö on uudistumassa vuodenvaihteessa.

Vakavaraisuusrajan laskennassa otetaan jatkossa huomioon nykyistä tarkemmin kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Samalla luovutaan erillisistä katesäännöistä.

– Tämän muutoksen vaikutus Varman riskinkantokykyyn on kuitenkin varsin pieni. On myös huomioitava, että vakavaraisuutta koskevat tunnusluvut muuttuvat samassa yhteydessä eivätkä ole kaikilta osin suoraan verrannollisia nykyisiin tunnuslukuihin, kertoo Varman aktuaarijohtaja Pasi Mustonen.

Varma julkaisee taloudelliset luvut vuodesta 2017 lähtien uusien säännösten mukaisesti.

Enemmän vaikutuksia työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuteen ja sijoittamiseen on vuoden 2017 alussa voimaan tulevalla eläkeuudistuksella, joka tuo muutoksia eläkevastuiden tuottovaatimuksen määräytymiseen. Osaketuottosidonnaisen eläkevastuun määrää nostetaan kahdessa vaiheessa: vuoden 2017 alusta se nousee 10 %:sta 15 %:iin ja vuodesta 2018 lähtien 20 %:iin.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että entistä suurempi osuus eläkevastuun tuottovaatimuksesta määräytyy jälkikäteen sen mukaan, mitkä ovat alan toteutuneet osaketuotot ja tältä osin tarve vakavaraisuuspääomalle pienenee, kertoo Mustonen.

Tämä muutos lisää siis työeläkelaitosten mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin. Osakkeiden enimmäismäärä kaikista sijoituksista rajoitetaan kuitenkin 60 %:iin. Osakkeisiin sijoittaminen mahdollistaa pidemmällä aikavälillä paremmat tuotot työeläkejärjestelmälle ja vähentää siten painetta korottaa työeläkevakuutusmaksua.

Lisätietoja:
Varman aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, puh. 010 244 4811, etunimi.sukunimi@varma.fi

Lue eläkeuudistuksesta

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();