Vuoden 2017 työeläkemaksut vahvistettu

25.11.2016
vakuuttaminen
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2017 työeläkevakuutusmaksut.

Keskimääräinen perittävä TyEL-maksu on 24,4 % palkoista

Vuoden 2017 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset vuosien 2016–2019 työeläkemaksuista. Vuonna 2017 perittävä maksu on keskimäärin 24,4 % palkasta, mikä on 0,4 %-yksikköä suurempi kuin vuonna 2016. Maksun nousu johtuu vuodelle 2016 sovitun tilapäisen alennuksen poistumisesta.

Työntekijän eläkemaksu vuonna 2017 on 6,15 % alle 53- ja yli 62-vuotiailla sekä 7,65 % 53-62 -vuotiailla. Se sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisen 0,2 %-yksikön siirron työnantajan maksusta työntekijän maksuun.

Tilapäisten työnantajien maksu on 25,10 % palkasta (25,10 %).

Sopimustyönantajien tariffimaksun piirissä olevien alentamaton maksu (TyEL perusmaksu) on 25,1 % palkasta (25,1 %). Tästä maksusta vähennetään asiakashyvitykset ja muut mahdolliset alennukset sekä huomioidaan mahdollinen maksuluokan vaikutus. Työeläkeyhtiöstä riippuvan asiakashyvityksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,5 % palkasta vuonna 2017.

Vuonna 2017 YEL-maksu on alle 53- ja yli 62-vuotiaille 24,10 % (23,60 %) ja 53-62 -vuotiaille 25,60 % (25,10 %).

Vertailu vuosien 2016 ja 2017 TyEL-maksuista

Perittävä TyEL-maksu on 24,4 % TyEL-palkoista myös vuosina 2018–2021. Kilpailukykysopimuksen johdosta työnantajan maksuosuus laskee edelleen 0,2 %-yksikköä vuonna 2018 ja 0,4 %-yksikköä vuosina 2019 ja 2020. Työntekijän osuus työeläkemaksusta nousee siis vastaavalla määrällä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä