Hakutulokset

Ei tuloksia haulle "{{searchTerm}}"

Työeläkeyhtiöt jättivät STM:lle vuoden 2016 työeläkemaksua koskevan hakemuksen

27.10.2015

Työeläkeyhtiöt ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2016 työeläkemaksua koskevan laskuperustehakemuksen. STM vahvistanee sen marraskuun aikana.

Keskimääräinen TyEL-maksu pysyy samana

Vuoden 2016 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset vuosien 2016–2019 työeläkemaksuista. Vuonna 2016 perittävä maksu on keskimäärin sama kuin vuonna 2015. Keskimääräisen maksun pitää ennallaan vuodelle 2016 sovittu tilapäinen alennus.

Tilapäistä alennusta saavat kaikki sopimustyönantajat, mutta sen määrä riippuu työnantajan koosta. Täysimääräinen alennus on 0,5 % palkasta ja sitä saavat maksuluokkien ulkopuolelle kuuluvat työnantajat. Tätä suuremmilla työnantajilla alennuksen määrä pienenee tasaisesti yrityksen koon kasvaessa ja kaikkein suurimmilla työnantajilla alennus on 0,25 % palkasta.

Alennus jaetaan työntekijöiden ja työnantajien kesken.

Työntekijän eläkemaksu on sama kuin vuonna 2015 eli se on 5,70 % alle 53-vuotiailla ja 7,20 % 53-vuotta täyttäneillä.

Tilapäisten työnantajien maksu on 25,1 % palkasta (2015: 24,7 %).

Sopimustyönantajien tariffimaksun piirissä olevien alentamaton maksu (TyEL perusmaksu) on 25,1 % palkasta (24,7 %). Tästä maksusta vähennetään tilapäinen alennus, asiakashyvitykset ja muut mahdolliset alennukset sekä huomioidaan mahdollinen maksuluokan vaikutus. Työeläkeyhtiöstä riippuvan asiakashyvityksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,5 % palkasta vuonna 2016.

Vuonna 2016 YEL-maksu on alle 53-vuotiaille 23,60 % (23,70 %) ja 53-vuotta täyttäneille 25,10 % (25,20 %).

  • Vertailu vuosien 2015 ja 2016 TyEL-maksuista

Katso myös Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän tiedote.

Vakuutusmaksuihin uusi korko

Vakuutusmaksujen laskennassa siirrytään käyttämään uutta vakuutusmaksukorkoa 1.1.2016 alkaen. Korko määräytyy Garantian noteeraaman TyEL:n 12 kuukauden viitekoron perusteella, mutta se on kuitenkin aina vähintään 2 %. Koron määrä tarkistetaan puolivuosittain.

TyEL-viitekorko on tällä hetkellä noin 0,1 % ja sen laskennan perusteena käytetään euribor-korkoja sekä euroalueen valtioiden viitelainojen korkoja. Tämän hetkisen korkotason perusteella vakuutusmaksukorko olisi siis 2 %.  Vuoden 2016 vakuutusmaksujen laskennassa käytettävä korko vahvistetaan marraskuun 2015 aikana.

Korko koskee myös keväällä 2016 vuosilaskennassa laskettavia vuoteen 2015 kohdistuvia tarkistusmaksuja. Vuoden 2015 loppuun asti vakuutusmaksujen korkona käytetään perustekorkoa, joka on tällä hetkellä 5,75 %

{{errorMessage}}

Avainsanat

Blogi