Hakutulokset

Ei tuloksia haulle "{{searchTerm}}"

Tulostiedot ja sijoitukset

Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi

Varman sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 3,1 %. Parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakesijoitukset ja pääomarahastot. Nollakorkoympäristössä myös korkosijoitukset tuottivat erittäin hyvin. Lue lisää Varman osavuosiraportista:

Tiedote

Osavuosiraportin kalvosarja (pdf)

Osavuosiraportti (pdf)

Varma on julkaissut ilmastopolitiikan

Varma on selvittänyt sijoitustensa hiilijalanjäljen ja julkaissut ilmastopolitiikan, jossa kerromme, miten kehitämme salkkuamme vähähiilisemmäksi.

Lue lisää

Muut sijoitukset

Varman muut sijoitukset koostuvat hedgerahastosijoituksista, inflaatiosijoituksista ja hyödykesijoituksista. Syyskuun 2016 lopussa muiden sijoitusten osuus salkussa oli 16 %.

Hedgerahastoihin oli syyskuun 2016 lopussa sijoitettu 16 % salkusta. Portfolio on hajautettu useisiin eri rahastoihin ja sijoitusstrategioihin. Sijoitukset jakautuvat matalariskisiin ja likvideihin rahastoihin sekä pidempiaikaisiin, sijoitustyyliltään opportunistisiin rahastoihin.

Varman inflaatiosijoitukset sisältävät hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden liikkeelle laskemia, inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Hyödykesijoitusten osuus on vähäinen. Hajautettuun hyödykesalkkuun sisältyy sijoituksia muun muassa energiaan, raaka-aineisiin ja elintarvikkeisiin. Hyödykesijoitukset on toteutettu rahasto- ja johdannaissijoituksina.

Varman sijoitukset

Lue lisää sijoituksistamme tuoreimmasta tulosmateriaalistamme ja vuosikertomuksesta. Tutustu myös sijoitusten hajauttamiseen.

Vakavaraisuus

Varman vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Varman vakavaraisuuspääoma oli syyskuun 2016 lopussa noin 10,1 miljardia euroa eli 31,0 % vastuuvelasta. Lue lisää tuoreimmasta tuloksestamme.

Vahva vakavaraisuus ylläpitää luottamusta eläketurvaan. Kun sijoitustuotot ovat paremmat, paine nostaa työeläkemaksuja pienenee. Varman vahva vakavaraisuus koituu asiakkaidemme hyväksi myös pienempinä vakuutusmaksuina.

Hyvinä sijoitusvuosina sijoitustuotoilla kartutetaan vakavaraisuuspääomaa, kun taas sijoitusmarkkinoiden heikkoina aikoina myös vakavaraisuuspääoma heikkenee. Hyvä vakavaraisuus antaa mahdollisuuden tavoitella parempaa tuottoa riskipitoisempien sijoitusten avulla. Nyrkkisääntönä on, että pitkällä aikavälillä 1 prosenttiyksikkö enemmän sijoitustuottoa alentaa 2 prosenttiyksikköä työeläkemaksun tasoa.

Vakavaraisuus

Vastuullinen sijoittaminen

Varma sijoittaa vastuullisesti. Sisällytämme vastuullisuuden systemaattisesti kaikkeen sijoitustoimintaamme.

Edellytämme, että sijoituskohteemme toimivat kansainvälisten sopimusten ja normien mukaisella tavalla, joista tärkeimpiä ovat

  • YK:n Global Compact -yritysvastuualoite
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • ILO:n työelämän konventiot.

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin periaatteiden kattamiin aihealueisiin kuuluu myös ilmastonmuutoksen hillintä, joka on yksi Varman vastuullisuustavoitteista. Aiheen tärkeyden ja ajankohtaisuuden vuoksi olemme laatineet erillisen ilmastopolitiikan.

Varma on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet ("Principles for Responsible Investment", "PRI") ja julkaissut PRI:n vastuullisen sijoittamisen raportin:

Varma on allekirjoittanut myös CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) ja liittynyt PRI:n Montréal Pledge -aloitteeseen.

{{getNewsBlockProperty(article, 'badgeText')}}

{{article.title}}

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteissa kerrotaan, millainen omistaja Varma on suomalaisissa yhtiöissä ja millaisia seikkoja painotamme omistamissamme yhtiöissä liittyen mm. äänivallan käyttöön, nimitysvaliokunnan ja hallituksen nimeämiseen, hallituksen kokoonpanoon ja palkkaukseen sekä eläkkeisiin. Lue lisää: