Tulostiedot ja sijoitukset

Alkuvuosi oli Varmalle hyvä

Varman sijoitukset tuottivat tammi‒maaliskuun aikana 2,7 (-1,4) %, ja sijoitusten arvo nousi 44,4 (41,1) miljardiin euroon. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset; kaikkien omaisuuslajien tuotto oli positiivinen. Vakavaraisuuspääoma vahvistui 10,8 (10,2 vuoden alussa) miljardiin euroon. Lue lisää Varman osavuosituloksesta:

Tiedote
Osavuosiraportin esitysmateriaali (pdf)
Osavuosiraportti (pdf)

Muut sijoitukset

Varman muut sijoitukset koostuvat hedgerahastosijoituksista, inflaatiosijoituksista ja hyödykesijoituksista. Maaliskuun 2017 lopussa muiden sijoitusten osuus salkussa oli 18 %.

Hedgerahastoihin oli maaliskuun 2017 lopussa sijoitettu 15 % salkusta. Portfolio on hajautettu useisiin eri rahastoihin ja sijoitusstrategioihin. Sijoitukset jakautuvat matalariskisiin ja likvideihin rahastoihin sekä pidempiaikaisiin, sijoitustyyliltään opportunistisiin rahastoihin.

Varman inflaatiosijoitukset sisältävät hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden liikkeelle laskemia, inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Hyödykesijoitusten osuus on vähäinen. Hajautettuun hyödykesalkkuun sisältyy sijoituksia muun muassa energiaan, raaka-aineisiin ja elintarvikkeisiin. Hyödykesijoitukset on toteutettu rahasto- ja johdannaissijoituksina.

Varman sijoitukset

Lue lisää sijoituksistamme tuoreimmasta tulosmateriaalistamme ja vuosikertomuksesta. Tutustu myös sijoitusten hajauttamiseen.

Vakavaraisuus

Varman vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Varman vakavaraisuuspääoma vahvistui vuoden 2017 alkupuolella 10,8 miljardiin euroon, ja vakavaraisuusaste oli 132,2 %. Lue lisää tuoreimmasta tuloksestamme.

Vahva vakavaraisuus ylläpitää luottamusta eläketurvaan. Kun sijoitustuotot ovat paremmat, paine nostaa työeläkemaksuja pienenee. Varman vahva vakavaraisuus koituu asiakkaidemme hyväksi myös pienempinä vakuutusmaksuina.

Hyvinä sijoitusvuosina sijoitustuotoilla kartutetaan vakavaraisuuspääomaa, kun taas sijoitusmarkkinoiden heikkoina aikoina myös vakavaraisuuspääoma heikkenee. Hyvä vakavaraisuus antaa mahdollisuuden tavoitella parempaa tuottoa riskipitoisempien sijoitusten avulla. Nyrkkisääntönä on, että pitkällä aikavälillä 1 prosenttiyksikkö enemmän sijoitustuottoa alentaa 2 prosenttiyksikköä työeläkemaksun tasoa.

Vakavaraisuus

Ilmastopolitiikka

Ensimmäisenä suomalaisena eläkeyhtiönä julkaisimme vuonna 2016 ilmastopolitiikan, jossa kerromme, miten kehitämme salkkuamme vähähiilisemmäksi. Tavoitteissa otimme ison harppauksen jo vuonna 2016, jolloin mm. osakesijoitusten hiilijalanjälki keveni 22 %.

Vastuullinen sijoittaminen

Varma sijoittaa vastuullisesti. Sisällytämme vastuullisuuden systemaattisesti kaikkeen sijoitustoimintaamme.

Edellytämme, että sijoituskohteemme toimivat kansainvälisten sopimusten ja normien mukaisella tavalla, joista tärkeimpiä ovat

  • YK:n Global Compact -yritysvastuualoite
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • ILO:n työelämän konventiot.

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin periaatteiden kattamiin aihealueisiin kuuluu myös ilmastonmuutoksen hillintä, joka on yksi Varman vastuullisuustavoitteista. Aiheen tärkeyden ja ajankohtaisuuden vuoksi olemme laatineet erillisen ilmastopolitiikan. Vastuullisuus on myös osa omistajaohjauksen periaatteitamme.

Varma on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet ("Principles for Responsible Investment", "PRI") ja julkaissut PRI:n vastuullisen sijoittamisen raportin:

Varma on allekirjoittanut myös CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) ja liittynyt PRI:n Montréal Pledge -aloitteeseen.

Omistajaohjauksen periaatteet

Julkaisimme uudistetut omistajaohjauksen periaatteet, joissa kerrotaan, mitä odotuksia Varmalla on merkittävänä osakkeenomistajana yhtiöille.

Varma Twitterissä

{{getNewsBlockProperty(article, 'badgeText')}}

{{article.title}}