Tulostiedot ja sijoitukset

Varmalla erittäin vahva vuosi: Sijoitukset tuottivat 7,8 % eli 3,3 miljardia euroa

Varman sijoitukset tuottivat 7,8 (4,7) % eli 3,3 miljardia euroa vuonna 2017. Sijoitusten arvo nousi 45,4 (42,9) miljardiin euroon. Vakavaraisuus vahvistui 1,3 miljardilla eurolla ja oli vuoden lopussa 11,5 (10,2) miljardia. Yhtiön kustannustehokkuus kehittyi edelleen positiivisesti: Varma käytti liikekuluihin tarkoitetuista vakuutusmaksuista 67 (72) %. Lue lisää Varman tilinpäätöksestä:

Tiedote
Tilinpäätöksen esitysmateriaali (pdf)
Hallituksen toimintakertomus (pdf)

Ilmastopolitiikka

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteistamme. Sijoitusten ilmastopolitiikassa kerromme, miten kehitämme salkkuamme vähähiilisemmäksi. Tulokset ovat olleet komeita 2016 ja 2017.

Vastuullinen sijoittaminen

Varma sijoittaa vastuullisesti. Sisällytämme vastuullisuuden systemaattisesti kaikkeen sijoitustoimintaamme.

Edellytämme, että sijoituskohteemme toimivat kansainvälisten sopimusten ja normien mukaisella tavalla, joista tärkeimpiä ovat

  • YK:n Global Compact -yritysvastuualoite
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • ILO:n työelämän konventiot.

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin periaatteiden kattamiin aihealueisiin kuuluu myös ilmastonmuutoksen hillintä, joka on yksi Varman vastuullisuustavoitteista. Aiheen tärkeyden ja ajankohtaisuuden vuoksi olemme laatineet erillisen ilmastopolitiikan. Vastuullisuus on myös osa omistajaohjauksen periaatteitamme.

Varma on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet ("Principles for Responsible Investment", "PRI") ja julkaissut PRI:n vastuullisen sijoittamisen raportin:

Varma on allekirjoittanut myös CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) ja liittynyt PRI:n Montréal Pledge -aloitteeseen.

Varma Twitterissä

{{getNewsBlockProperty(article, 'badgeText')}}

{{article.title}}