Korkosijoitukset

Korkosijoitusten jakauma

Korkosijoitusten perusjakauma, % 

Korkosijoitusten osuus Varman salkusta oli syyskuun 2015 lopussa 30 %.

Teemme korkosijoituksia pääosin euroalueen valtioiden ja yritysten joukkovelkakirjalainoihin sekä lyhyisiin euromääräisiin rahamarkkinasijoituksiin. Lainasaamisten osuus oli 3 % sijoituksista.