Muut sijoitukset

Varman muut sijoitukset koostuvat hedge-rahastosijoituksista, inflaatiosijoituksista ja hyödykesijoituksista. Syyskuun 2015 lopussa muiden sijoitusten osuus salkussa oli 17 %.

Hedge-rahastoihin oli syyskuun 2015 lopussa sijoitettu 16 % salkusta. Portfolio on hajautettu useisiin eri rahastoihin ja sijoitusstrategioihin. Sijoitukset jakautuvat matalariskisiin ja likvideihin rahastoihin sekä pidempiaikaisiin, sijoitustyyliltään opportunistisiin rahastoihin.

Varman inflaatiosijoitukset sisältävät hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden liikkeelle laskemia, inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Hyödykesijoitusten osuus on vähäinen. Hajautettuun hyödykesalkkuun sisältyy sijoituksia muun muassa energiaan, raaka-aineisiin ja elintarvikkeisiin. Hyödykesijoitukset on toteutettu rahasto- ja johdannaissijoituksina.

Lue blogista, miten panostus hedge-sijoituksiin on palkinnut