Muut sijoitukset

Varman muut sijoitukset koostuvat hedgerahastosijoituksista, inflaatiosijoituksista ja hyödykesijoituksista. Maaliskuun 2017 lopussa muiden sijoitusten osuus salkussa oli 18 %.

Hedgerahastoihin oli maaliskuun 2017 lopussa sijoitettu 15 % salkusta. Portfolio on hajautettu useisiin eri rahastoihin ja sijoitusstrategioihin. Sijoitukset jakautuvat matalariskisiin ja likvideihin rahastoihin sekä pidempiaikaisiin, sijoitustyyliltään opportunistisiin rahastoihin.

Varman inflaatiosijoitukset sisältävät hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden liikkeelle laskemia, inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Hyödykesijoitusten osuus on vähäinen. Hajautettuun hyödykesalkkuun sisältyy sijoituksia muun muassa energiaan, raaka-aineisiin ja elintarvikkeisiin. Hyödykesijoitukset on toteutettu rahasto- ja johdannaissijoituksina.