Osakesijoitukset

Osakesijoitusten jakauma

Osakesijoitusten riskijakauma, %

Varman private equity -sijoitukset sisältävät laajasti kansainvälisiin ja kotimaisiin pääomarahastoihin hajautetun sijoitussalkun. Lisäksi teemme aika ajoin rahastojen kohdeyrityksiin rinnakkaissijoituksia.

Omistajapolitiikkamme mukaisesti tuemme – yhtiön sijoituskriteerien täyttyessä – Suomessa tehtävää työtä. Teemme aktiivisesti suoria sijoituksia noteeraamattomiin suomalaisiin yrityksiin, esimerkiksi kasvuyrityksiin, yritysjärjestelyihin ja yritysten muutostilanteisiin.

Osakesijoitusten tuotto

Osakesijoitusten osuus Varman sijoituksista on 42 %, joista noteerattujen osakkeiden osuus on 33 % (30.9.2015). Noteerattujen osakkeiden lisäksi osakesijoituksemme koostuvat private equity -sijoituksista sekä noteeraamattomista osakesijoituksista.

Varma hoitaa itse Suomeen ja Eurooppaan suuntautuvat osakesijoitukset. Muille markkina-alueille kohdistuvat sijoitukset teemme pääasiassa sijoitusrahastojen tai indeksituotteiden muodossa.