Eläkeuudistus

Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa

Eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria. Tarkempaa tietoa eläkeuudistuksesta löydät tämän sivun lisäksi sivustomme henkilöasiakas-osiosta sekä Eläketurvakeskuksen ylläpitämältä Eläkeuudistus.fi-sivustolta.

Lue myös eläketurvaa käsitteleviä uutisiamme sekä asiantuntijoidemme kirjoittamia eläkeaiheisia blogeja.

Mikä muuttuu?

Varman asiantuntijat keskustelevat eläkeuudistuksesta

Eläkeikä

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 3 kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes ikäraja on 65 vuotta. Ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikä nousee, on vuonna 1955 syntyneet. He voivat jäädä vanhuuseläkkeelle 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä. Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jolla eläkeikä on 65 vuotta.

Eläkeiän yläraja on viisi vuotta alarajaa ylempänä eli kun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65, yläraja on 70 vuotta.

Vuoden 2025 jälkeen eläkeikään vaikuttaa elinajanodotteen nousu. Eläkeiän nostotarvetta tarkistetaan viiden vuoden välein. Ensimmäinen mahdollinen korotus on vuonna 2030, ja se voi olla enintään 2 kuukautta.

Eläkkeen karttuminen

Eläkettä karttuu koko työuran ajan 1,5 % palkasta 17-vuotiaasta vanhuuseläkkeen alarajaan asti. Siirtymäkaudella vuoden 2025 loppuun asti 53 - 62-vuotiaalle kertyy eläkettä 1,7 % vuodessa.

Jos eläkkeelle siirtyy myöhemmin kuin vanhuuseläkkeen alarajaiässä, eläkettä korotetaan lykkäyskorotuksella. Lykkäyskorotus on 0,4 % lykättyä kuukautta kohti.

Eläkettä karttuu koko palkasta, eli palkansaajien työeläkemaksu ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa palkkaa.

Eläkemaksuprosentti on kaikille työntekijöille sama iästä riippumatta. Poikkeuksena on siirtymäajan korotettua karttumaa saavat, joiden eläkemaksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin nuoremmilla.

Uusia eläkemuotoja

Fyysisesti tai henkisesti raskaassa työssä ollut voi päästä työuraeläkkeelle vähintään 38 työvuoden jälkeen 63-vuotiaana. Eläke edellyttää myös työkyvyn alenemaa. Eläkkeen määrä on työkyvyttömyyseläke ilman tulevan ajan osuutta. Eläke voidaan myöntää aikaisintaan 1.2.2018 alkaen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen. Ikäraja on 61 vuotta vuoteen 2025 asti ja sen jälkeen 62 vuotta. Eläke on 25 tai 50 % eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä tarkistettuna elinaikakertoimella. Eläkettä vähennetään lisäksi 0,4 %:n kuukausittaisella varhennusvähennyksellä. Eläke ei edellytä osa-aikatyötä.

Vanhuuseläkkeen alaraja nousee vähitellen

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Vakuuttamisen yläikäraja
1955 63 v 3 kk 68 v
1956 63 v 6 kk 68 v
1957 63 v 9 kk 68 v
1958 64 v 69 v
1959 64 v 3 kk 69 v
1960 64 v 6 kk 69 v
1961 64 v 9 kk 69 v
1962 - 1964 65 v 70 v
1965 > sopeutetaan eliniän muutokseen + 5 v alimmasta iästä