Eläkeikä

Vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan 3 kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes ikäraja on 65 vuotta. Ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikä nousee, on vuonna 1955 syntyneet. He voivat jäädä vanhuuseläkkeelle 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä. Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jolla eläkeikä on 65 vuotta. 

Eläkeiän yläraja on viisi vuotta alarajaa ylempänä eli kun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65, yläraja on 70 vuotta. 

Vuoden 2025 jälkeen eläkeikään vaikuttaa elinajanodotteen nousu. Eläkeiän nostotarvetta tarkistetaan viiden vuoden välein. Ensimmäinen mahdollinen korotus on vuonna 2030, ja se voi olla enintään 2 kuukautta.