Uusia eläkemuotoja

Fyysisesti tai henkisesti raskaassa ammatissa ollut voi päästä eläkkeelle vähintään 38 työvuoden jälkeen 63-vuotiaana (työuraeläke). Eläke edellyttää myös työkyvyn alenemaa. Eläkkeen määrä on työkyvyttömyyseläke ilman tulevan ajan osuutta. 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen. Ikäraja on 61 vuotta vuoteen 2025 asti ja sen jälkeen 62 vuotta. Eläke on 25 tai 50 % eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä tarkistettuna elinaikakertoimella. Eläkettä vähennetään lisäksi 0,4 %:n kuukausittaisella varhennusvähennyksellä. Eläke ei edellytä osa-aikatyötä.