Eläkkeen karttuminen

Eläkettä karttuu koko työuran ajan 1,5 % palkasta 17-vuotiaasta vanhuuseläkkeen alarajaan asti. Siirtymäkaudella vuoden 2025 loppuun asti 53 - 62-vuotiaalle kertyy eläkettä 1,7 % vuodessa. 

Jos eläkkeelle siirtyy myöhemmin kuin vanhuuseläkkeen alarajaiässä, eläkettä korotetaan lykkäyskorotuksella. Lykkäyskorotus on 0,4 % lykättyä kuukautta kohti. 

Eläkettä karttuu koko palkasta, eli palkansaajien työeläkemaksu ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa palkkaa. 

Eläkemaksuprosentti on kaikille työntekijöille sama iästä riippumatta. Poikkeuksena on siirtymäajan korotettua karttumaa saavat, joiden eläkemaksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin nuoremmilla.