Neuvottelukuntien tehtävä

Haluamme edistää avointa yhteiskunnallista vuorovaikutusta, kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti ja kuunnella asiakastamme. Näitä tavoitteita tukevat Varman viisi neuvottelukuntaa: eläkeasiain, vakuutettujen, yrittäjien, työnantajien ja eläkkeensaajien neuvottelukunnat.

Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja tiedonvälitystä meidän, yrittäjien, eläkkeensaajien, työmarkkinajärjestöjen sekä Varmassa vakuutettujen palkansaajien ja työnantajien kanssa.

Neuvottelukuntien toimikausi on kolme vuotta.