Yhtiökokous

Varman asiakkaita ovat vakuutuksenottajat ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat eli vakuutetut. Varma on keskinäinen yhtiö, mikä tarkoittaa, että Varman vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla on asiakkuuteen perustuva oikeus osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen keskeisenä tehtävänä on hallintoneuvoston jäsenten valitseminen ja heidän palkkioistaan päättäminen vaalivaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiökokouksen 15.3.2018 pöytäkirja (pdf)
Yhtiöjärjestys (pdf)