Tulorekisteri

Näin toimintatavat muuttuvat 2019

  • Ilmoita ansiotiedot sähköisesti jokaisen palkanmaksun jälkeen vain tulorekisteriin.
  • Tee ilmoitus tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksusta pyhäpäivät mukaan lukien. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.
  • Tulorekisterissä työnantajat ovat jatkossa jatkuvia ilmoittajia. Vuosi- ja kuukausi-ilmoittaminen ei ole enää mahdollista.
  • Tulorekisteriin tehtävällä palkkatietoilmoituksella ei voida ilmoittaa eläkeryhmä- ja osastotietoja.
  • Työnantaja tekee ansiokorjaukset suoraan tulorekisteriin.
  • Ilmoita Varmaan ainoastaan ne korjaukset, jotka koskevat ansioita ennen vuotta 2019.
  • Varma saa tulorekisteristä kaikki tarvitsemansa tiedot TyEL-vakuutusmaksuja ja eläkkeen laskentaa varten.
  • Tulorekisteri vaikuttaa myös työnantajan kassanhallintaan, koska vakuutusmaksujen rytmi muuttuu.