Miten toimin, kun haluan tietoa vuodenvaihteen 2022/2023 indeksikorotuksista?

Eläkejärjestelmässä käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä.

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi

  • Kun jäät eläkkeelle ja eläkkeesi määrä lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.
  • Eläkkeellä ollessasi työeläkeindeksi suojaa eläkettäsi, kun hinnat ja palkat nousevat. Eläkkeesi määrä tarkistetaan joka tammikuussa työeläkeindeksillä.

Vuoden 2023 indeksikorotukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2023. Vuoden 2023 työeläkeindeksi on yleisestä hintatason noususta johtuen poikkeuksellisesti tuntuvasti palkkakerrointa suurempi. Työeläkeindeksi nostaa maksussa olevia eläkkeitä 6,8 %. Palkkakerroin nousee 3,8 % vuoteen 2022 verrattuna. Tämä tarkoittaa, että eläkkeelle jääminen viimeistään 1.12.2022 voi tuoda suuremman eläkkeen kuin 1.1.2023 alkava eläke.

Mitä indeksiä käytetään, jos jäät eläkkeelle 1.12.2022 tai 1.1.2023?

  • Jos jäät eläkkeelle 1.12.2022, ansiosi tarkistetaan vuoden 2022 palkkakertoimella. Vuoden 2023 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevan eläkkeesi määrää 6,8 % 1.1.2023 alkaen.
  • Jos jäät eläkkeelle 1.1.2023, ansiosi tarkistetaan eläkettä laskettaessa vuoden 2023 palkkakertoimella. Vuoden 2023 työeläkeindeksiä ei tässä tapauksessa käytetä.

Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan eläkeiän täyttämispäivää seuraavan kuukauden alussa. Esimerkiksi jos täytät eläkeikäsi 1.12.2022, vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 1.1.2023.

Huomaa, että vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää työsuhteen päättymistä. Ota siis huomioon irtisanoutumisaikasi, kun päätät eläkkeelle siirtymisestä. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa.

Lue lisää Varman uutisesta: Vuoden 2023 työeläketurvan indeksit on vahvistettu — Työeläkkeen määrä nousee 6,8 prosenttia