Miten toimin, kun mietin osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä vuodenvaihteessa 2022/2023?

Vuodenvaihteen 2022/2023 eläkkeiden korotukset ovat saaneet monen miettimään sopivinta ajankohtaa oman osittaisen vanhuuseläkkeen aloittamiselle.

Osittaista vanhuuseläkettä pohtivalle tietoa vuodenvaihteen indeksikorotuksen vaikutuksesta

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrään vaikuttavat muun muassa indeksikorotus ja pohjaeläkkeen määrä, josta myönnetään 25 % tai 50 % osittaisena vanhuuseläkkeenä.

  • Pohjaeläke otetaan huomioon eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun asti. Jos eläke alkaa 1.12.2022, pohjaeläke lasketaan 2021 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Jos eläke alkaa 1.1.2023, pohjaeläke lasketaan 2022 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä.


2022 tai aiemmin alkaneen osittaisen vanhuuseläkkeen määrää korotetaan työeläkeindeksillä tammikuun alussa. Indeksin korotus on 6,8 %. Työeläkeindeksin korotus on inflaation vuoksi selvästi suurempi kuin ansioiden tarkistuksessa käytettävän palkkakertoimen korotus.


2023 alkavan osittaisen vanhuuseläkkeen määrää laskettaessa se muunnetaan 2023 tasoon palkkakertoimella. Palkkakertoimen korotus on 3,8 %. Palkkakertoimenen korotus jää työeläkeindeksin korotusta matalammaksi. (Työeläkeindeksillä eläkettä korotetaan vuoden 2024 alussa.) 

Kun mietin osittaisen vanhuuseläkkeeni muuttamista 25:stä 50 prosenttiin

Osittaisen vanhuuseläkkeen osuuden muutoksessa pohjaeläke korotetaan ensin palkkakertoimella eläkkeen alkamishetken tasoon ja siitä otetaan uusi 25 % osuus. Eläkkeen määrään vaikuttavat varhennus/lykkäys ja elinaikakerroin.

  • Jos muutos on viimeistään 1.12.2022, eläkettä korotetaan työeläkeindeksillä tammikuun alussa.
  • Jos muutos on 1.1.2023 alkaen, vanhaa eläkeosuutta korotetaan työeläkeindeksillä. Uusi osuus lasketaan palkkakertoimella 2023 tasoon ja nämä kaksi eläkeosaa yhdistetään 50 %:n mukaiseksi osittaiseksi vanhuuseläkkeeksi

Tutustu tarkemmin osittaiseen vanhuuseläkkeeseen