Vuosikertomus - Varma

Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Varmalla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva vastuu eläkevarojen hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja yhteisestä ympäristöstämme. Rakennamme maailmaa, joka on kestävä myös tuleville sukupolville.

Vuosi lukuina

Sijoitusten tuotto

2,8 %

Sijoitusten arvo, mrd. €

50,2

Vakavaraisuus, mrd. €

11,5

Tehokkuus

61 %

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteenamme on hoitaa asiakkaidemme eläketurvaa laadukkaasti, vaalia vahvaa vakavaraisuutta, toimia tehokkaasti sekä taata vakuutusmaksutulon positiivinen kehitys.

  • Lähes 90 prosenttia uusista eläkkeensaajista sai eläkkeen maksuun eläkeoikeuden alkamiskuukautena.
  • Koronapandemiasta huolimatta Varman vakavaraisuus oli koko vuoden vahvalla tasolla.
  • Tehokkuutemme parani edelleen, ja Varma on tehokkain työeläkeyhtiö. Käytimme liikekuluihin varatuista vakuutusmaksuista 61 prosenttia.
  • Vakuutusmaksutulon pohjana oleva palkkasumma kasvoi, Varmaan siirtyi vakuutuskantaa eläkesäätiöistä ja asiakaspysyvyys säilyi hyvällä tasolla.