Årsredovisning - Varma

Alla har rätt till en trygg framtid

Alla har rätt till en trygg framtid

Varmas ansvar för pensionsmedlen, våra kunder, vår personal och vår gemensamma miljö sträcker sig långt in i framtiden. Vi vill bygga upp en hållbar värld för framtida generationer.

Året i korthet

Avkastning på investeringen 

 2,8 %

 

Värdet av investeringar, md €

50,2

Solvens, md €

11,5

Effektivitet

61 %

Mål och resultat

Mål och resultat

Vårt mål är att ta hand om våra kunders pensionsskydd på ett högklassigt sätt, värna om Varmas solvens, bedriva en effektiv verksamhet samt säkerställa en positiv utveckling för premieinkomsten.

  • Nästan 90 procent av alla nya pensionstagare fick sin pension utbetald samma månad som pensionen börjad
  • Trots coronapandemin låg Varmas solvens på en stark nivå året igenom.
  • Varmas effektivitet ökade ytterligare och vi är det effektivaste arbetspensionsbolaget. Vi använde 61 procent av försäkringsavgifterna som reserverats för omkostnader.
  • Lönesumman som vår premieinkomst bygger på ökade, Varma tog emot försäkringsbestånd från pensionsstiftelser och vår kundretention låg på en god nivå.