Ansökan om ålderspension

Du kan gå i ålderspension enligt eget val vid 63–68 års ålder. Ansök om pension ungefär 1 månad före pensioneringen. Om du har arbetat eller bott utomlands, lämna in ansökan tidigast sex månader före pensionneringen. 
Läs mer

Frågor och svar

Jag fyller snart 65 år och tänker ansöka om ålderspension från FPA. Jag har inte varit i arbetslivet på ett par år. För hur lång tid betalar Varma ut ålderspension retroaktivt?
Måste man ansöka om ålderspension?
Kan jag gå i ålderspension från ett anställningsförhållande och fortsätta med företagsverksamhet?
Jag har gjort kortjobb vid sidan av min ålderspension. Får jag mer pension tack vare detta, och i så fall hur och när?