Formulär för begäran om personuppgifter

Med detta formulär kan du begära ut dina personuppgifter som finns sparade hos oss. Formuläret består av två delar:
1) suomi.fi-identifiering med nätbankskoder
2) komplettering av personuppgifterna

Efter att du fyllt i formuläret skickar vi uppgifterna till dig, i första hand till den e-postadress du angett i formuläret. Vi använder enbart din postadress om det inte är möjligt att skicka uppgifterna elektroniskt, till exempel på grund av för stor datavolym.

1. Identifiering

För att få tillgång till dina kunduppgifter måste du identifiera dig med dina nätbankskoder. Klicka på suomi.fi-logotyp för att gå till inloggningssidan. Efter identifiering skickas du automatiskt tillbaka för del 2 (Komplettering av personuppgifterna).

2. Komplettering av personuppgifterna

Kontrollera dina personuppgifter och ange den e-postadress och postadress dit du vill få uppgifterna skickade. Namn och personbeteckning är automatiskt ifyllda med uppgifter från banken.

Adress måste fyllas i.
Postnummer måste fyllas i.
Fältet får endast innehålla siffror
Postanstalt måste fyllas i.
E-post måste fyllas i.
E-postadressen är felaktig.
E-post (igen) måste fyllas i.
E-postadresserna du angett överensstämmer inte.
Delområde

Välj det delområde som du vill få dina uppgifter från.

Delområde måste fyllas i.