Samtycke till utlämnande och mottagande av uppgifter

Genom denna tjänst ger du ditt samtycke till att Varma och FPA utbyter information i utredningen av ditt rehabiliteringsärende. Utredningen av ditt rehabiliteringsärende förutsätter samarbete mellan Varma och FPA, så att du får de rehabiliteringstjänster du behöver i rätt tid från både Varma och FPA.

Information kan utbytas endast med ditt samtycke.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter: https://www.varma.fi/sv/andra/anvandarvillkor-och-datasakerhet/

Identifiering

Klicka på suomi.fi-logotyp för att identifiera dig med dina nätbankskoder. Efter identifiering skickas du automatiskt  tillbaka till den här sidan för  att du kan ge ditt samtycke.