Internationella placeringar

Spridningen av Varmas internationella fastighetsplaceringar fortsatte 2016. Varma ingick placeringsförbindelser i internationella fastighetsfonder för ett värde av sammanlagt 746 miljoner euro. Värdet av de internationella och de inhemska fastighetsplaceringarna via fonder var vid årets slut sammanlagt 547 miljoner euro och avkastningen 6,8 %.