Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Ansvarsfullhet och energisparande

Varma är en viktig samhällelig påverkare och Finlands största fastighetsplacerare. Vi har förbundit oss att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) och förbättra energieffektiviteten. Varma var ett av de första bolagen som anslöt sig till det nationella energieffektivitetsavtalet för lokaler och förband sig vid ett energisparmål på 6 % fram till 2016. Detta mål har redan nåtts och nya metoder utvecklas för att öka besparingen. I fråga om bostäder är vår ambition att uppnå en årlig energibesparing på minst 1 %.

År 2014 var energins andel av underhållskostnaderna för Varmas fastigheter 36 %, vilket räknat i euro var cirka 29 miljoner per år i hela fastighetsportföljden. Om energiförbrukningen minskas med en procent ger det på årsnivå en besparing på cirka 0,3 miljoner euro. Byggnaderna orsakar inemot 40 % av växthusutsläppen i samhällsekonomin, och en minskning av energiförbrukningen ger därför snabba resultat.

Sparåtgärderna under 2011–2014 har minskat koldioxidfotavtrycket från Varmas fastigheter med 2 400 ton. Sparåtgärderna har inriktats på bl.a. belysning, ventilation och reglering av värmeöverföringen. Över 400 energisparande åtgärder har genomförts i cirka 70 av Varmas fastigheter och gett besparingar på cirka 0,7 miljoner euro årligen. Detta motsvarar den årliga energiförbrukningen i nästan 600 eluppvärmda egnahemshus.

Varma har förbundit sig till att beakta principen om ansvarsfullhet i sin placeringsverksamhet. Detta främjar såväl Varmas ambition att upprätthålla en förstklassig placeringskompetens som bolagets ställning som långsiktig pensionsplacerare.