Varma är en betydande finländsk fastighetsplacerare

Till Varmas fastighetsplaceringar hör förutom direkta fastighetsplaceringar även inhemska och internationella fastighetsfonder. Vi erbjuder också bra hyresbostäder till ett skäligt pris speciellt i olika tillväxtcentrum.

I egenskap av fastighetsplacerare med eget kapital har Varma gjort betydande fastighetsinvesteringar, och vi kommer också framöver att aktivt utveckla vårt fastighetsbestånd och förädla det för till exempel bostadsbruk. På så sätt stödjer Varma både näringslivet i Finland och arbete som utförs i Finland.

Varmas direkta fastighetsplaceringar finns i Finland. Tillgångarna är utspridda såväl geografiskt som på olika lokaltyper. Utöver hyresbostäder innehåller portföljen alla typer av lokaler med betoning på kontors- och affärslokaler.

Internationella placeringar

Värdet på Varmas internationella och inhemska fastighetsplaceringar via fonder uppgick 30.9.2017 till totalt 815 miljoner euro och avkastningen 1.1–30.9.2017 var 5,9 procent. Värdet på de internationella fastighetsfonderna var 680 miljoner euro. Merparten av våra fastighetsplaceringar, nästan 80 procent, finns i Finland.

De internationella placeringarna utgörs främst av diversifierade fastighetsfonder som kompletteras av bland annat fastighetsspecifika fonder och kollektiva investeringar. Våra internationella placeringar är främst inriktade på de största europeiska fastighetsmarknaderna Storbritannien, Frankrike och Tyskland samt Sverige.

Hög nyttjandegrad i fastighetsportföljen

Efter tredje kvartalet, 30.9.2017, hade Varma 223 bostäder under uppbyggnad i huvudstadsregionen samt ett flertal bygg- och utvecklingsprojekt i planeringsfasen. I fråga om investeringar i affärslokaler satsar bolaget främst på att utveckla sina egna objekt samt på underhåll och renovering.

Utnyttjandegraden för fastigheterna har varit fortsatt god och 30.9.2017 var vakansgraden 6,8 procent.

Varma hyr ut mångsidiga kontors- och affärslokaler till företag av varierande typ och storlek. Den totala ytan för uthyrning i Varmas fastigheter uppgår till cirka 2 miljoner kvadratmeter, varav mer än hälften består av kontors- och affärslokaler. Cirka 60 % av fastigheterna finns i huvudstadsregionen. Varma äger omkring 4 000 hyresbostäder, varav 60 % i huvudstadsregionen.