Varma är en betydande finländsk fastighetsplacerare

Till Varmas fastighetsplaceringar hör förutom direkta fastighetsplaceringar även inhemska och internationella fastighetsfonder. Vi erbjuder också bra hyresbostäder till ett skäligt pris speciellt i olika tillväxtcentrum.

I egenskap av fastighetsplacerare med eget kapital har Varma gjort betydande fastighetsinvesteringar, och vi kommer också framöver att aktivt utveckla vårt fastighetsbestånd och förädla det för till exempel bostadsbruk. På så sätt stödjer Varma både näringslivet i Finland och arbete som utförs i Finland.

Varmas direkta fastighetsplaceringar finns i Finland. Tillgångarna är utspridda såväl geografiskt som på olika lokaltyper. Utöver hyresbostäder innehåller portföljen alla typer av lokaler med betoning på kontors- och affärslokaler.

I slutet av 2016 var värdet på Varmas fastighetsplaceringar ungefär 3 643 miljoner euro och totalavkastningen 0,9 %. Marknadsvärdet på de direktägda fastighetstillgångarna var 2 897 miljoner euro.

Hög nyttjandegrad i fastighetsportföljen

I slutet av 2016 hade Varma cirka 103 nya hyresbostäder under uppförande i huvudstadsregionen. Därtill planeras flera bostadsbyggnadsprojekt och utvecklingsprojekt. I fråga om investeringar i affärslokaler satsar bolaget främst på att utveckla sina egna objekt samt på underhåll och renovering.

Nyttjandegraden för de fastigheter som ägs av Varma hölls på en bra nivå. Vakansgraden i Varmas portfölj av direktägda fastigheter var vid årets slut 6,2 procent.

Varma hyr ut mångsidiga kontors- och affärslokaler till företag av varierande typ och storlek. Den totala ytan för uthyrning i Varmas fastigheter uppgår till cirka 2 miljoner kvadratmeter, varav mer än hälften består av kontors- och affärslokaler. Cirka 60 % av fastigheterna finns i huvudstadsregionen. Varma äger omkring 4 000 hyresbostäder, varav 60 % i huvudstadsregionen.