Fastigheter och fastighetsplaceringar

Ilkka Tomperi
Placeringsdirektör, fastigheter
puh. 010 244 3176 
förnamn.efternamn@varma.fi

  Marja Törnroos
Porföljanalytiker
Tel. +358 10 244 3205 
förnamn.efternamn@varma.fi 
 
Kateryna Diesen
Portföljförvaltare
Tel. + 358 40 180 5033 
förnamn.efternamn@varma.fi
  Johanna Haikala 
Seniornalytiker
Tel. +358 10 244 6931
förnamn.efternamn@varma.fi