Kontakt information

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Telefon +358 (0) 10 2440 (öppen kl. 8-16)
Fax +358 (0) 10 244 4752

Besökadress: Sundholmsstranden 11, Helsingfors
Postadress: PB1 00098 VARMA
E-post: fornamn.efternamn@varma.fi

Faktureringsadress: Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, PB 575, 00026 BASWARE
E-faktureringsadress: 003705332979 (Operatör: Basware)

FO-nummer: 0533297-9