Autokeskus skapade en personalbild med hjälp av Varmas informationstjänst

Autokeskus skapade en personalbild med hjälp av Varmas informationstjänst

26.2.2015

Maikki Salminen, personaldirektör på Autokeskus, hade redan länge velat göra ett personalbokslut. Hon fick idén under en utbildning i arbetsmiljöledning som Varma ordnade. Tänk om man i stället skulle göra en personalbild ?

– Jag hade redan länge velat göra ett personalbokslut. Jag tycker att det vid sidan av det vanliga bokslutet borde finnas siffror som beskriver personalen. Personalen är trots allt den största fasta kostnaden och investeringsposten. Det fanns färdiga mallar för personalbokslut, men de låg långt ifrån företagets vardag.

Salminen berättar att hon fick idén efter att ha deltagit i Varmas utbildning i arbetsmiljöledning.

– Där presenterade professor Paula Liukkonen från Stockholms universitet en modell som hon kallar personalbild. Hon hade sammanställt information om personalomsättningen, åldersfördelningen, könsfördelningen och sjukfrånvaron. När jag var tillbaka vid skrivbordet började jag sammanställa rapporter från företagshälsovården, statistik från olycksfallsförsäkringen och uppgifter ur Varmas informationstjänst och lönesystemet. Av dessa sammanställde jag en personalbild av Autokeskus. Jag är konsthistoriker till utbildningen, så jag närmade mig personalbilden som om jag hade undersökt ett konstverk. Till vilket bredare historiskt fenomen eller sammanhang anknyter det, finns det motsättningar och spänningar i bilden, vilka faktorer hänger samman?

Personalbilden illustrerar arbetshälsofrågor

Salminens personalbild blev åskådlig.

– Informationen presenteras i grafer och för dem finns jämförelse- och historikuppgifter. På detta sätt har jag kunnat konkretisera arbetshälsorelaterade frågor, som ofta kan te sig oviktiga ur ett businessperspektiv. Kurvorna och stolparna är lätta att tyda: man ser direkt om personalkostnadskurvan går i en annan riktning än resultatkurvan och vilket verksamhetsställe som har den största personalomsättningen. När man kan illustrera kostnaderna för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är det enkelt att avväga nyttan av olika förebyggande åtgärder.

Det fina med informationstjänsten är informationen

Varmas informationstjänst visade sig vara ett nyttigt verktyg för att skapa personalbilden.

– Det fina med informationstjänsten är att den erbjuder viktig information i en åskådlig form. Jag har också utnyttjat möjligheten att ta fram kalkylexempel på kostnaderna för invalidpensioner och hur de påverkar avgiftsklassen. Det om något har öppnat ledningens och chefernas ögon.

Informationstjänsten utvecklas

Salminen har också varit med om att utveckla informationstjänsten.

– I fortsättningen kan man kombinera den information som Varma producerar med det egna företagets indikatorer. Affärsresultatet, kostnaderna för företagshälsovård eller lönekostnaderna kan jämföras med hjälp av funktionen Jämför indikatorer.

Text: Commia/Mia Heiskanen
Bild: Aro-Yhtymä Oy