Boliden Harjavalta förebygger arbetsoförmåga

Boliden Harjavalta förebygger arbetsoförmåga

7.1.2015

För några år sedan gick Boliden Harjavalta in för att systematiskt förbättra arbetshälsan. En bieffekt var att den genomsnittliga pensionsåldern steg med tre år. Ingen har heller tvingats gå i invalidpension på flera år.

Boliden Harjavalta, tidigare Outokumpu Harjavalta Metals, tillämpar sedan länge flera olika arbetshälsorelaterade rutiner. De är ett måste då kärnan i verksamheten är ett smältverk. Att smälta koppar- och nickelkoncentrat är ett krävande arbete. Arbetsmiljön är därefter.

− I och med att man arbetar med smält metall stiger temperaturerna vid arbetsställena lätt till 1 300–1 400 grader. En stor del av de anställda arbetar i fem skift. Vårt jobb är verkligen tungt, berättar personalchefen Reijo Salminen.

Projekt resulterade i ett mer systematiskt arbete

Under hösten 2010 började man behandla olika arbetshälsoaspekter mer systematiskt än tidigare. Då inleddes ett gemensamt projekt mellan teknologiindustrins arbetsgivar- och arbetstagarförbund under namnet Gott jobb – längre arbetskarriär. Boliden Harjavalta blev ett av projektets pilotföretag.

Salminen går igenom en lista över åtgärder som Boliden Harjavalta har genomfört sedan dess. Listan med 20 punkter omfattar bl.a.

 • ständigt pågående utvecklingssamtalsutbildningar för hela personalen
 • mer öppen information: bl.a. får personalen ta del av sammanfattningar av ledningsgruppens möten
 • uppdatering av befattningsbeskrivningarna så att alla känner till sitt ansvar och sina befogenheter
 • arbetsrotation i den mån det är möjligt
 • förbättringar i samband med ergonomin i arbetsmiljön, arbetssäkerheten och trivseln

Tillåtet att fortsätta över pensionsåldern

Man har också gjort något väldigt enkelt, men samtidigt revolutionerande.

− Hos oss har man betonat starkt att man kan fortsätta arbeta här efter att man fyllt 63 om man vill. Det har blivit moraliskt mer acceptabelt att fortsätta jobba än tidigare, berättar Reijo Salminen.

Tidigare ansågs det inte riktigt okej att fortsätta jobba efter pensionsåldern. Man tyckte att över sextioåringar inte behöver ”stjäla” de yngres jobb.

− Denna kultur har nu förändrats. Här tvingas ingen gå i pension. Varje gång någon talar om pensionering säger jag att nog ska du väl fortsätta om du inte har problem med hälsan. Och ofta fortsätter de ett tag till.

Inga invalidpensioneringar

Boliden Harjavalta tillämpar en modell för tidigt stöd för att föregripa eventuella problem med hälsan och arbetsförmågan. Den egna företagshälsovårdsstationen spelar en nyckelroll. De anställdas arbetshälsa och arbetsförmåga följs upp kontinuerligt, och de informeras om olika rehabiliteringsmöjligheter. Man försöker ordna produktionen så att det finns lättare och anpassat arbete vid behov.

Allt detta gör att ingen under de senaste åren har gått i invalidpension från bolaget. Det syns också på avgifterna: bolagets avgiftsklass för invalidpensioner har sjunkit med två.

Extra ledigheter marknadsförs

Trots förbättringarna är arbetet i produktionen ofta ansträngande.

− Där kan man inte arbeta när man börjar närma sig sjuttio, så fysiskt tungt är det. Arbetsförhållandena är sådana att de borde förbättras. Det har man också gjort. Det finns många idéer och utvecklingsobjekt. En del har förts vidare, en del väntar, säger arbetarskyddsfullmäktige Jarmo Hämäläinen.

Extra ledigheter hör till den senare kategorin. Enligt Hämäläinen kunde bördan minskas med hjälp av ledigheter som är kopplade till anställningstiden eller motsvarande. Frågan har varit uppe, och är fortfarande aktuell, lovar Hämäläinen.

Arbetsrotation

Arbetsrotation tillämpas särskilt inom de allra tyngsta arbetsuppgifterna. Det tyngsta jobbet har de så kallade tapparna, som hanterar den smälta metallmassan vid smältugnen. Av dem deltar nästan alla i arbetsrotation.

− En del byter uppgifter med två–tre dagars mellanrum, en del varje dag. Detta medför mindre belastning och mer varierande arbetsställningar.

Femskiftsarbete är tungt när man blir äldre

När man blir äldre blir femskiftsarbete allt tyngre. Om många äldre anställda råkar arbeta i samma skift är det omöjligt att ordna med mindre tungt jobb åt alla. Då försöker man t.ex. anpassa ledigheter så att man inte behöver ha nattskift.

− Men om bara några personer är på jobb blir det lite svårt, konstaterar Hämäläinen.
Trots den tunga produktionen är Boliden Harjavalta en eftertraktad arbetsplats.

Företaget har ett rykte om sig att ta väl hand om sina anställda. Och lönebetalningen har varit stabil.

Boliden Harjavalta

 • smälter koppar- och nickelkoncentrat, raffinerar koppar
 • total personalstyrka: 410
 • arbetare: 276, tjänstemän och högre tjänstemän:125
 • anställda äldre än 51 år: 117
 • fler än 90 personer går i pension inom tio år
 • personalens medelålder: 41,5 år

Text: Riitta Gullman
Bilder: Boliden Harjavalta

Läs mer:
Boliden Harjavalta
Gott jobb – längre arbetskarriär