110 år bakom – och framför

110 år bakom – och framför

21.4.2015

Motorcyklar, fyrhjulingar och båtar lockar arbetstagare till Otto Brandt-koncernen, men ledningen räknar inte med det. Ledningen strävar efter att ta hand om sina anställda på ett sätt som utstrålar det 110-åriga familjeföretagets ansvarskänsla.

I Otto Brandt-koncernens logo finns en motorcykel och på den sonen till företagets grundare. Han var framgångsrik både som tävlingsförare och som verkställande direktör. Nu håller femte generationen med Stefanie Brandt-Tallqvist i trådarna och fordonet är allt oftare en snöskoter eller båt.

– Också i koncernen har andra fordon kommit vid sidan av motorcyklarna. Samtidigt har företaget expanderat från importör och försäljare av fritidsfordon också till båttillverkare, och det finns rum även för ett ben till att stå på.

– Vi avser att vara ett inhemskt och solitt familjeföretag också de följande 110 åren.

Den nya generationen tar över efter hand

Den 28-åriga Stefanies far, 69-åriga Stefan Brandt, avträdde posten som koncernchef för något år sedan, men fungerar fortfarande som styrelseordförande i koncernen. Dottern koncentrerar sig bland annat på marknadsföring och arbetshälsoprojekt och sitter dessutom i styrelsen för samtliga dotterbolag.

– Det är bra att se alla sidor av det här arbetet innan jag sätter mig i min fars stol, förklarar Stefanie Brandt-Tallqvist. Enligt samma princip har hon satt sig in de anställdas pensioneringar tillsammans med ekonomi- och personalchef Paula Parviainen. De har strävat efter att säkerställa att det vid sidan av dem som går i pension finns nya efterträdare att överföra den tysta kunskapen till. Och kunskap finns det så det förslår.

– Många har börjat här för över 40 år sedan och fortsatt arbeta till 68 års ålder, berättar Parviainen. Hon anser det viktigt att man diskuterar pensionsavgången i god tid och öppet.

– Man kan alltid ändra sig, om man vill gå i pension tidigare eller senare än avtalat.

En bra atmosfär tål förändringar

Att föra över tyst kunskap kräver resurser, som omvälvningarna i detaljhandeln inte erbjuder i någon högre grad.

– Företaget har genomlevt två världskrig, oljekrisen och några depressioner. Kriser kommer och går, kvitterar Brandt-Tallqvist.

Hon medger emellertid att företagets omsättning har sjunkit med drygt en fjärdedel från toppåret 2007 och man har även varit tvungen att minska på personalen. Nu ligger omsättningen kring 85 miljoner euro och antalet anställda är cirka 180.

Brandt-Tallqvist tror att en ärlig kommunikation har hjälp människorna att förstå att uppsägningarna varit nödvändiga. Hon ser det också som ett tecken på en god anda att tidigare anställda gärna hoppar in som arbetskraft på mässor eller annars bara kommer och hälsar på.

Inte enbart arbete utan en livsstil

Enligt Parviainen trivs de anställda mycket bra i Otto Brandt-koncernen, vilket bland annat syns i goda betyg vid mätningarna av de anställdas arbetshälsa och i en låg sjukfrånvaro.

– För merparten är det här inte enbart ett arbete utan en livsstil, förmodar Parviainen.

I Otto Brandt-koncernen finns framgångsrika tävlingsförare inom motocross och isbana samt ivriga motorsportintresserade.

Parviainen tror att de anställda utöver branschen också uppskattar stämningen i familjeföretaget och att man genuint bryr sig om varandra. Hon kom själv till koncernen från ett internationellt börsbolag för tio år sedan.

– Den väsentligaste skillnaden är säkert ägarens närvaro. Ägaren vet hela tiden vad som är på gång och jag får genast ägarens syn eller beslut i ett ärende. Det är mer som en slags samvaro, som att leva med familjen. Jag har trivts enormt bra, säger Parviainen.

Hon berättar att det i koncernen också är lätt att starta många slags projekt för bättre arbetshälsa, t.ex. bantningstävlingar.

Text: Marianna Salin
Foto: Piia Arnould