Punnitse & Säästä-kedjan avväger noggrant butikernas läge

Punnitse & Säästä-kedjan avväger noggrant butikernas läge

21.04.2015
fastigheter
Artikel

Kedjan Punnitse & Säästä, som erbjuder nötter, torkad frukt och andra matlagningsprodukter i lösvikt har med fart expanderat över hela landet. Nya butiker har skjutit upp som svampar ur jorden. Med vilka kriterier överväger kedjan läget för de nya butikerna?

De senaste två åren har enligt kedjans verkställande direktör Kristina Bäckmark varit en tid av kraftig tillväxt.

– Vi har för närvarande 71 butiker runt om i Finland och i år har vi öppnat nästan tjugo nya butiker. Nu har vi emellertid för avsikt att dämpa takten en aning och vårt mål är att öppna högst tio nya butiker nästa år.

Köpcentrumen lockar kundströmmarna

Även om det enligt Bäckmark nu finns en hel del tomma affärslokaler till buds, i synnerhet butikslokaler i gatuplan, koncentrerar sig kedjan strategiskt till de stora städernas köpcentrum med stor dragningskraft.

– Vi bedömer köpcentrumen på basis av undersökta och dokumenterade kundflöden, övergripande marknadsföring och försäljning. För en etablering i köpcentrumen talar också det att helhetskonceptet sköts kontrollerat och att alla kärntjänster finns under samma tak. Vi prioriterar i våra val sådana affärscentrum där också andra aktörer har aktiv kedjeverksamhet, vilket ger synergifördelar.

Enligt Bäckmark hör merparten av köpcentrumen till den s.k. medelkasten och det finns färre verkligt starka köpcentrum i Finland.

– Mittenklustret genererar emellertid en betydande omsättning och erbjuder enligt vår erfarenhet ett fungerande recept för framgångsrik handel.

Butiker i gatuplan då?

Punnitse & Säästä-kedjan har naturligtvis också butiker i affärslokaler som ligger i gatuplan.

– Också för dem är kriteriet ett starkt kundflöde, såsom dagliga arbetsresor. För närvarande finns det ett stort utbud på tomma affärslokaler, men situationen är en aning tudelad. I centrum av Åbo finns det t.ex. just nu en massa lediga lokaler i gatuplan, men kundflödena är spridda och i stadskärnan finns starka köpcentrum och koncentrationer som drar kundströmmarna till sig.

Bäckmark berättar att Punnitse & Säästä-kedjan också har s.k. förbutiker bl.a. i köpcentrumen i Palokka och Keljo i Jyväskylä.

– En förbutik är en butik framför kassalinjen t.ex. i anslutning Citymarket eller Prisma. De har visat sig vara fungerande affärsplatser.

Köpcentrumens olika karaktär

Också köpcentrumen avviker från varandra när det gäller karaktär och handelskoncept. Som ett exempel nämner Bäckmark köpcentrumet På Gränsen i Torneå och Willa i Hyvinge, där Punnitse & Säästä-kedjan har butiker.

– På Gränsen är ett starkt affärscentrum, som lockar kundströmmar från ett omfattande geografiskt område. Där sker handeln på grund av de långa avstånden mer planerat och inte så impulsivt som i Södra Finland. Sin egen prägel ger också de kunder som kommer över från Sverige ända från Luleå. Willa i Hyvinge är ett ganska nytt köpcentrum, som etablerat sig som ett mycket starkt shoppingcenter. Försäljningsutvecklingen hör till de bästa i hela Finland. Därför är vi mycket glada över att vi kunnat öppna en butik i Willa. 

Kedjans verksamhet finslipas

Framtiden ser enligt Bäckmark ljus ut.

– Efter tillväxten följer alltid ett skede där vi en tid koncentrerar oss på att se över verksamheten. I framtiden kommer vi fortfarande att synas starkt i människornas vardag, men kanske på ett lite annat sätt än hittills, avslöjar Bäckmark.

Text: Mia Heiskanen
Foto: Punnitse & Säästä

Läs mer om Varmas lediga lokaler (på finska)