En rätt stor del av vår verksamhet hänför sig till internationell beskattning, berättar verkställande direktören för Fiscales Ab, Karri Nieminen.
En rätt stor del av vår verksamhet hänför sig till internationell beskattning, berättar verkställande direktören för Fiscales Ab, Karri Nieminen.

Ta kontroll över skattebjörnen med expertens råd

21.4.2015

I och med växande internationell affärsverksamhet ökar behovet av skatteexpertis i företagen. Finländarna anlitar sakkunnigtjänster i mindre omfattning än exempelvis amerikanerna, men efterfrågan ökar hela tiden.

Ur företagarens synvinkel har nästan alla transaktioner i anslutning till företagsverksamheten skattemässiga effekter.

– I synnerhet om man verkar på den internationella arenan är det för många finländska företag – oavsett affärsverksamhetens omfattning – till nytta att ha skatteexpertis med i affärsverksamheten – om det så är fråga om en revisor, revisionsbyrå eller skatterådgivare, konstaterar verkställande direktör Karri Nieminen från Fiscales Ab, som erbjuder sakkunnigtjänster.

Det finländska företaget Fiscales grundades år 2006 och erbjuder sina privat- och företagskunder huvudsakligen skatterådgivning, men vid behov också annan vägledning och sparring i anslutning till ekonomiska frågor inklusive tjänster inom redovisning och revision. Bolaget har kontor i Helsingfors och Åbo.

– En rätt stor del av vår verksamhet hänför sig till gränsöverskridande beskattningssituationer, dvs. internationell beskattning, berättar Nieminen.

Tillväxt och rum för mer tillväxt

Internationell verksamhet är vardag också i allt fler små och medelstora företag. Nieminen påminner att skiljemurarna i affärsverksamheten hela tiden sänks och å andra sidan blir också privat förmögenhet och arbete utomlands allt vanligare.

– Alla dessa bidrar till öka behovet av skatteexpertis också i framtiden, uppskattar Nieminen.

Enligt Nieminen utnyttjar de finländska bolagen i mindre omfattning sakkunnigtjänster än exempelvis sina amerikanska konkurrenter.

– Finland har länge varit ett självbetjäningssamhälle. Situationen håller emellertid småningom på att förändras även hos oss. Världen blir hela tiden allt mer komplex och skötseln av skatteärenden kräver också omfattande sakkunskap, som företagen inte själva nödvändigtvis har resurser att upprätthålla och kontinuerligt utveckla.

Råd i vardagen och vid vändpunkter

Fiscales tjänster omfattar bland annat alla slags frågor i anslutning till företagsbeskattning. Företagets viktigaste mål är att hjälpa kunderna att optimera sin beskattning och samtidigt se till att deras skatteskyldigheter sköts ändamålsenligt och inom utsatt tid.

Vi är med och planerar en optimal beskattning av företaget och dess ägare såväl i den dagliga affärsverksamheten som vid vändpunkter i företagets verksamhet – exempelvis vid ägarbyten eller då man önskar bredda ägarunderlaget.

– I allmänhet ber våra kunder skatterådgivning av oss när de märker att de behöver stöd för att reda ut olika skattefrågor – förutom i samband med arvskiften exempelvis när de säljer värdepapper eller avyttrar sitt företag.

Ekonomie magister Nieminen hör till Fiscales grundare och är sedan år 2008 också en av de 25 medlemmarna i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas konsultativa nämnd för företagare.

– Min uppgift inom det här fältet är att bidra med företagarens synpunkt på vad som ”rör sig i huvudet” på företagarna och fungera som sparringhjälp åt Varma. Ungefär vartannat år har jag för nämnden också hållit föredrag som tangerar skattefrågor.

Text: Nina Garlo-Melkas
Foto: Tuomas Kolehmainen

(kuvatekstiehdotus)
En rätt stor del av vår verksamhet hänför sig till internationell beskattning, berättar verkställande direktören för Fiscales Ab, Karri Nieminen.