Varma med i bostadsutvecklingen i Stockholmsregionen

30.4.2014

Varma fortsätter att diversifiera sina fastighetsplaceringar utanför Finland. Nu har Varma placerat i Aros Bostad III AB, som fokuserar på bostadsutveckling i Storstockholm. Stockholmsregionen utvecklas i snabb takt och befolkningen ökar kraftigt, vilket ökar efterfrågan på bostäder. Strategin för den kollektiva investeringsstruktur som upprättats tillsammans med Aros Bostadsutveckling AB omfattar såväl nyproduktion som ombygge av gamla affärsfastigheter till bostäder.

– Varma har en gedigen bakgrund inom bostadsplacering i Finland. Under de kommande åren strävar vi efter att öka den internationella diversifieringen av våra fastighetsplaceringar. Placeringen i Sverige är ett exempel på placeringar utanför Finland som är väl förenliga med vår strategi. Vi vill sköta våra placeringar i samarbete med erfarna lokala aktörer, konstaterar Ilkka Tomperi, direktör med ansvar för Varmas fastighetsplaceringar.

De största placerarna i Aros Bostad III AB är förutom Varma till exempel Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv och SEB Pensionsstiftelse. Aros Bostadsutveckling AB grundades 2006 och är specialiserat på bostadsutveckling. Tidigare har företaget tillsammans med sina placeringspartner genomfört 11 bostadsutvecklingsprojekt där investeringarna totalt uppgått till cirka SEK 3,5 miljarder.

Ytterligare information:
Ilkka Tomperi, placeringsdirektör (fastigheter), tfn 050 379 1903

www.arosbostad.se