Nya ledamöter i Varmas styrelse

3.12.2014

På förvaltningsrådets möte 2.12.2014 valdes tre nya medlemmar till Varmas styrelse. Som nya styrelseledamöter från och med 1.1.2015 invaldes på förslag av representanterna för de centrala arbetsgivarorganisationerna i valutskottet Ilkka Oksala, direktör för Finlands Näringsliv EK rf, samt på valutskottets gemensamma förslag Berndt Brunow, styrelseordförande i Oy Karl Fazer Ab, och Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Oyj.

Karsten Slottes mandatperiod i Varmas styrelse går ut 31.12.2014. Vidare har styrelsens ordförande Kari Jordan meddelat att han lämnar styrelsen vid årets slut för att i egenskap av koncernchef för Metsä Group kunna fokusera på koncernens pågående projekt. Även ledamot Lasse Laatunen har meddelat att han lämnar styrelsen 31.12.2014, eftersom han ska gå i pension.

Av de som stod i tur att avgå från Varmas styrelse fortsätter Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf, Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp.

Ledamöter i Varmas styrelse från och med 1.1.2015

Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf
Mikael Aro, verkställande direktör för VR-Group Ab
Berndt Brunow, styrelseordförande i Oy Karl Fazer Ab
Johanna Ikäheimo, styrelseordförande i Lappset Group Ab
Ari Kaperi, vice verkställande direktör för Nordea Bank AB (publ)
Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Oyj
Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Ilkka Oksala, direktör för Finlands Näringsliv EK rf
Jari Paasikivi, verkställande direktör för Oras Invest Ab
Antti Palola, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Kai Telanne, verkställande direktör för Alma Media Abp
Veli-Matti Töyrylä, ekonom

Suppleant:
Mikko Ketonen, styrelseordförande i TS-Yhtymä Oy
Arto Kuusiola, ekonomidirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Liisa Leino, verkställande direktör och styrelseordförande för Leinovalu Oy

Styrelsen väljer inom sig ordförande och två vice ordförande på sitt möte i januari 2015.

Förvaltningsrådet beslutade att inte ändra på styrelsens års- och mötesarvoden. I årsarvode betalas till ordföranden 45 000 euro, till vice ordförandena 32 000 euro, till ledamöterna 18 000 euro och till suppleant 13 000 euro. Mötesarvodet är 600 euro.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2013 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 4,8 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 39,9 miljarder euro i slutet av september 2014.

Ytterligare information:
Satu Perälampi, kommunikationsdirektör, tfn 010 244 3075, 040 526 3388