Pensioner och andra förmåner stiger med 0,4 procent nästa år

6.11.2014

Enligt det rambeslut som regeringen gjorde på våren granskas arbetspensions- och folkpensionsindexet med 0,4 procent från början av år 2015. Som en följd av indexgranskningen stiger arbetspensionerna, folkpensionerna och andra förmåner som är bundna till dessa index med 0,4 procent nästa år. Om regeringen inte hade fattat beslut om att spara, skulle indexhöjningen varit 1,1 procent nästa år.

Läs mer på social- och hälsovårdsministeriets webbplats (på finska).